Оголошення про проведення Державним агентством України з питань кіно установчих зборів для оновлення складу Громадської ради

З метою забезпечення відкритості діяльності Державного агентства України з питань кіно, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підтримки постійного діалогу з громадськістю та врахування громадської думки у процесі формування та реалізації державної політики у галузі кінематографії при Держкіно України створена  Громадська рада.

У зв’язку із закінченням повноважень діючого складу Громадської ради при Держкіно, Наказом Державного агентства України з питань кіно від 01.02.2019 р. № 16 «Про створення Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Держкіно України»  Держкіно затвердило склад Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

10 квітня 2019-го року о 10:00 за адресою м. Київ, вул. Лаврська, 10 відбудуться установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Держкіно. Членство в Громадській раді є індивідуальним, до складу Ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» для   участі   в  установчих  зборах  до  ініціативної  групи подається  заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

     До заяви додаються:

     - рішення,   прийняте   у  порядку,  встановленому  установчими документами  інституту громадянського суспільства, про делегування для  участі  в  установчих  зборах  представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;

   -  біографічна   довідка   делегованого  представника  інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по-батькові,  посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;

   - копія  виписки  з  Єдиного  державного реєстру підприємств та організацій    та   витяг   зі   статуту   (положення)   інституту громадянського  суспільства  щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

     - інформація    про    отримання    інститутом   громадянського суспільства  як  власником  бази персональних даних його членів згоди  делегованого  ним представника на обробку його персональних даних;

     - інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства  (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані   програми,   друковані   видання,   подання інститутом громадянського    суспільства    відповідному   органу  письмових обґрунтованих  пропозицій  і  зауважень  з  питань  формування  та реалізації  державної політики у відповідній сфері та інформування про  них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі,  коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);

     - відомості  про  адресу  та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.

Заяви на участь в установчих зборах приймаються до 20 березня 2019-го року. Матеріали необхідно подавати у паперовому вигляді на адресу: 01010, м. Київ, вул. Лаврська, 10, каб. 409 та в електронному вигляді на електронну адресу: info@dergkino.gov.ua.

Відповідальні особи:

Шевчук Юлія Іванівна (044) 280-12-11

Дідик Марія Василівна (044) 280-06-62