До уваги громадськості! Пропозиції щодо оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства України з питань кіно

Пропозиції з оцінки корупційних ризиків

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Робоча група з оцінки корупційних ризиків у діяльності Державного агентства України з питань кіно проводить збір пропозицій щодо можливих корупційних ризиків у діяльності Держкіно.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення органом влади визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища органу влади на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності органу влади.

Внутрішнє середовище – це існуючі в органі влади організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації органом влади законодавчо закріплених функцій та завдань.

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення органом влади повноважень, тоді як такий орган не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність органу влади, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення органом влади  дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності органу влади передбачає вивчення та аналіз таких питань:

- організаційна структура Держкіно;

- система внутрішнього контролю;

- надання адміністративних послуг;

- формування та реалізація програм створення та розповсюдження національних фільмів;

- управління персоналом;

- проведення процедур публічних закупівель;

- управління ресурсами;

- дотримання вимог, обмежень, заборон встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

Листи з пропозиціями прохання надсилати на електронну адресу: antikor@usfa.gov.ua з приміткою «Оцінка корупційних ризиків».

Телефон: +38 (044) 33-44-240 вн. 206

Листи з пропозиціями не можуть розглядатись як звернення громадян (відповідно до Закону України «Про звернення громадян»), а тому їхнє отримання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.

УВАГА!

З метою збору та аналізу інформації про внутрішні та зовнішні фактори середовища Державного агентства України з питань кіно і визначення вразливих до корупції функцій (завдань) та процесів запрошуємо усі зацікавлені сторони Держкіно долучитися до опитування за  посиланням:

https://forms.gle/m9xR6q7VXS17iUi76

Опитування є анонімним та займає 15-20 хвилин.