ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ПАСПОРТ НАБОРУ ДАНИХ "ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ"

№ з/п Назва елемента паспорта даних Опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання
1 Ідентифікаційний номер набору даних (генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних)
2 Найменування набору даних (до 254 символів) ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2-дс)
3 Стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) Форма №2-дс містить інформацію про:назву установи; адресу; організаційно-правову форму господарювання. Форми звітності складені у гривнях без копійок; назва статті; код рядка; ; назва розділу звіту (І,ІІ,ІІІ, ІV). Розділ І,ІІ, ІV дані за звітний період, дані за аналогічний період попереднього року; розділ ІІІ - інформація по загальному фонду: план на звітний рік із урахуванням змін, фактична сума виконання за звітний період, різниця;  інформація по спеціальному фонду: план на звітний рік із урахуванням змін, фактична сума виконання за звітний період, різниця.                                                                                                           
4 Підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних Закон України "Про кінематографію", Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", Постанова КМУ від 17 липня 2014 р. № 277 Київ "Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно", Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV; НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.09 р. № 1541; Порядок заповнення форм фінанНормативно-правове забезпечення: Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV; НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.09 р. № 1541; Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.17 р. № 307.
5 Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних українська
6 Формат (формати), в якому доступний набір даних  XLS(X)
7 Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення) null
8 Дата i час першого оприлюднення набору даних  (генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних)
9 Дата i час внесення останніх змін до набору даних (генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних)
10 Дата актуальності даних у наборі даних 2023-01-17
11 Періодичність оновлення набору даних щороку
12 Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних звіт, форма, кошти, доходи, Держкіно
13 гіперпосилання на набір даних
(електронний файл для завантаження a6o інтерфейс прикладного програмування)
(генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних)
14 гіперпосилання на структуру набору
даних (електронний файл для завантаження a6o інтерфейс
прикладного програмування)
(генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних)
15 Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних Державне агентство України з питань кіно
16 Відомості про особу, відповідальну за
підготовку, формування та оприлюднення наборів даних відповідно до Переліку наборів даних
Головний спеціаліст відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ, діловодства і контролю та взаємодії з Радою з державної підтримки кінематографії - usachova@usfa.gov.ua          

ЗАВАНТАЖИТИ НАБІР ДАНИХ У ФОРМАТІ XLS(X)

Форма №1-дс за ДЕРЖКІНО 2022рік

Форма №2-дс ДЕРЖКІНО за 2022рік

Форма №3-дс ДЕРЖКІНО за 2022рік

Форма №4-дс ДЕРЖКІНО за 2022рік

Форма №5-дс ДЕРЖКІНО за 2022рік