Порядок конкурсного відбору

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
27 грудня 2018 року № 1143

                                                        (у редакції наказу Міністерства культури та інформаційної політики України від 16 березня 2021 року № 198)

 

Порядок

та критерії проведення творчого конкурсу (пітчингу)

 

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення творчого конкурсного відбору кінопроектів (пітчингу) (далі – конкурсний відбір) для подальшого розгляду його результатів та прийняття Радою з державної підтримки кінематографії (далі – Рада) рішення про надання державної підтримки кінематографії у формах, визначених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» (далі – Закон).

 

2. У цьому Порядку терміни і поняття вживаються в таких значеннях:

авторський фільм – це фільм, дистрибуція якого спрямована на показ/перемогу(и) на кінематографічних заходах, у якому чітко виражений погляд (художній задум) режисера-постановника та в якому він виступає ключовою фігурою втілення художньо-естетичних, ідейно-інтелектуальних, філософських аспектів фільму, за умови дотримання граничних обсягів бюджету кінопроекту, визначених виробником фільму;

анімаційний фільм – це твір синтетичного мистецтва, що створюється покадрово, не у реальному часі та відтворюється з частотою не менше 6 кадрів на секунду;

анімаційний серіал – це анімаційний фільм, який складається не менш ніж  з трьох частин (серій) пов’язаних виразним лейтмотивом, відображеним у вигляді героя, сюжетної теми, а також художнього стилю окремих частин (серій). Загальний хронометраж всіх частин (серій) анімаційного серіалу становить не менше 25 хвилин екранного часу, а мінімальний хронометраж окремої частини (серії) – не менше 5 хвилин; 

біблія персонажів – коротка характеристика (текстовий опис/текстовий опис та візуальне зображення) основних героїв та персонажів фільму будь-якого виду;

візуальний стиль – серія малюнків (до 7 малюнків), яка відображає художній стиль, кольорову гаму, загальний настрій анімаційного фільму/телевізійного фільму/телевізійного серіалу; 

ігровий фільм – це фільм, створений на основі літературного та режисерського сценарію з докладно розробленим сюжетом, композиційно побудованою драматургією, детальними характеристиками персонажів, ґрунтовним описом місць подій та втілений в екранній постановці засобами акторської гри, мистецтва режисера-постановника, оператора, художника, композитора;

короткометражний фільм – це фільм хронометражем до 52 хвилин екранного часу;

мажоритарна міжнародна копродукція – це міжнародна копродукція, в якій частка українського виробника фільму є найбільшою в загальному бюджеті фільму;

міжнародна копродукція – фільм будь-якого виду, вироблений (створений) й профінансований двома або більше виробниками фільмів, щонайменше один з яких іноземний. Розрізняють мажоритарну та мінорітарну міжнародну копродукцію;

міноритарна міжнародна копродукція – це міжнародна копродукція, в якій частка українського виробника фільму не є найбільшою в загальному бюджеті фільму;

неігровий (документальний) фільм – це фільм, у якому учасниками є реальні люди, фіксуються життєві події, усвідомлюються ці події, зводяться факти у ступінь образного узагальнення, аналізується їх сутність;

повнометражний фільм – це фільм хронометражем від 52 хвилин екранного часу;

просвітницький фільм – це фільм, який ідейно та художньо спрямований на виховання, освіту людей, пропагування ідеї гуманізму, добра і справедливості, ствердження ідеалів свободи, загальнолюдських та сімейних цінностей, популяризацію прав, свобод, обов’язків людини і громадянина, тощо;

розкадрування – послідовність малюнків, які є допоміжним засобом при виробництві (створенні) фільму будь-якого виду та представляє собою візуалізацію сценарію;

синопсис - стислий лінійний виклад концепції сценарію фільму, його змісту, суті драматичного конфлікту;

сторіборд – послідовність малюнків, які є допоміжним засобом при виробництві (створенні) фільму будь-якого виду та втілюють рішення режисера-постановника щодо планів, ракурсів, кадрів, появи персонажів у кадрі, схем переміщення камери під час зйомок, тощо. Сторіборд сприяє розумінню ефективності організації процесу виробництва фільму, зокрема послідовності виконання, передбачених виробництвом фільму, процесів;

телевізійний фільм – це фільм будь-якого виду, який складається з однієї або двох частин (серій) об'єднаних спільними персонажами, антуражем подій чи лінійним сюжетом, і призначений для демонстрації у мережі телевізійного мовлення та/або на платформах індивідуальної доставки фільмів глядачам за допомогою телекомунікаційної або інтернет мережі (VOD). Загальний хронометраж всіх частин (серій) телевізійного фільму становить: для ігрового, неігрового (документального) фільму не менше 50 хвилин екранного часу; для анімаційного фільму не менше 20 хвилин екранного часу;

телевізійний серіал – це фільм, який складається не менш ніж з трьох частин (серій), спрямований на закріплення у глядачів певних соціальних норм, цінностей, ідеалів. Хронометраж однієї частини (серії) телевізійного серіалу становить: для ігрового, неігрового (документального) фільму не менше 25 хвилин екранного часу; для анімаційного фільму та фільму для дитячої аудиторії будь-якого виду не менше 5 хвилин екранного часу;

трітмент – авторський виклад сценарію фільму (без діалогів), написаний в довільному стилі з визначенням основної теми фільму з деталізацією самих ефектних моментів (більший синопсиса за обсягом);

фільм-дебют – перша робота режисера-постановника у створенні певного виду фільму – ігрового, неігрового (документального), анімаційного. Для режисера-постановника, який створив короткометражний фільм будь-якого виду, перший повнометражний фільм цього ж виду є також фільмом-дебютом;

фільм для дитячої аудиторії – це фільм будь-якого виду спеціально створений для дітей і доступний за тематикою, сюжетом та засобами художньою вираження для дитячого сприйняття;

фільм для широкої глядацької аудиторії – це фільм, дистрибуція якого спрямована на отримання прибутку, який ідейно та художньо орієнтований на задоволення потреб кіноринку, зокрема задоволення культурних потреб широкого кола глядачів;

фільм спільного виробництва (копродукція) — фільм будь-якого виду, вироблений (створений) й профінансований двома або більше виробниками фільмів.

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Порядку, застосовуються в значеннях, визначених Законом та законами України «Про кінематографію», «Про запобігання корупції», «Про захист персональних даних», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

 

3. Конкурсний відбір проводиться шляхом оцінювання кінопроектів.

 

4. Організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснюється Держкіно, а експертне забезпечення здійснюється спеціально утвореними Радою експертними комісіями.

 

5. Право на участь у конкурсному відборі та у подальшому на отримання державної підтримки надається суб`єкту кінематографії на умовах, визначених частиною першою статті 8 Закону. 

Підтвердження відповідності суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону, здійснюється Держкіно згідно з Переліком документів, що підтверджують відповідність суб’єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», затвердженим наказом Міністерства культури України від 21 березня 2019 року № 234, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04 червня 2019 року за № 575/33546.

 

6. До участі у конкурсному відборі не допускаються кінопроекти, подані суб’єктами кінематографії, визначеними частиною першою статті 12 Закону.

 

7. Створені для цілей реалізації норм цього Порядку документи в електронній формі підписуються за допомогою електронного підпису. Накладення електронного підпису на електронний документ та ідентифікація особи – підписувача здійснюється за допомогою інтегрованої системи електронної ідентифікації та підписання електронних документів з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

 

ІІ. Оголошення конкурсного відбору та прийом заяв

1. Рішення про початок проведення конкурсного відбору приймається Держкіно.

 

2. Держкіно в перший місяць року визначає кількість та дати проведення конкурсних відборів на поточний рік.

 

3. Напрями конкурсних відборів визначаються Радою за поданням Держкіно в залежності від:

видів, категорій та підкатегорій фільмів;

обсягу коштів, визначених Радою для фінансування кожної з форм державної підтримки, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону.

Конкурсний відбір для кінопроектів фільмів-дебютів проводиться за окремим напрямом. Конкурсний відбір може також проводитись за такими напрямами: міжнародна копродукція, мажоритарна міжнародна копродукція, міноританра міжнародна копродукція та фільми для дитячої аудиторії (за всіма видами фільмів).

За кожною з форм державної підтримки, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону, конкурсний відбір проводиться не менше двох разів на рік.

Класифікація фільмів за видами, категоріями та підкатегоріями наведена у додатку 1 до цього Порядку.

 

4. Конкурсний відбір може проводитися у визначеному Держкіно тематичному напрямі. При визначенні тематики враховуються завдання, визначені законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, спрямованими на розвиток гуманітарної сфери, культури, мистецтва, суспільства тощо.

 

5. Оголошення про проведення конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно.

В оголошенні зазначаються:

порядок та умови проведення конкурсного відбору;

напрям(и) конкурсного відбору;

планові показники фінансування за напрямом(ами) конкурсного відбору;

перелік документів та строки їх подання;

роз’яснення щодо створення електронного кабінету, заповнення та подання електронної заяви та завантаження доданих до електронної заяви документів;

інформація про умови укладення договорів про надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону, та ліцензійних договорів з посиланням на зразки відповідних договорів;

номер телефону для довідок.

 

6. Зазначені в оголошенні строки для подання документів мають становити не менше 20 та не більше 40 календарних днів.

 

7. Для участі у конкурсному відборі суб’єкт кінематографії (далі – заявник) на офіційному вебсайті Держкіно створює власний електронний кабінет, заповнює та подає заяву на участь у творчому конкурсі (пітчингу) в електронній формі за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку (далі – електронна заява), завантажує документи, що додаються до електронної заяви (далі - документи):

1) документи згідно з додатком 3 до цього Порядку; 

2) дозволи на обробку персональних даних заявника, продюсера та режисера-постановника, які надаються Держкіно відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» виключно для здійснення повноважень, визначених цим Порядком;

3) інші документи, які заявник вважатиме за потрібне представити для розгляду.

 

8. Електронна заява та документи викладаються державною мовою.

 

9. Заявник завантажує документи у власному електронному кабінеті в електронній формі (або скановані копії їх паперових форм, придатні для приймання їх змісту людиною) у форматі «.PDF» (кожний документ завантажується окремим файлом, заголовок якого відповідає короткому змісту цього документа).

Документи створені в електронній формі, підписуються за допомогою електронного підпису.

 

10. Достовірність інформації, зазначеної у електронній заяві та документах, забезпечує заявник.

 

11. Датою реєстрації електронної заяви вважається дата її подання заявником у власному електронному кабінеті. 

Офіційним повідомленням заявника про реєстрацію електронної заяви вважається відображення зазначеної події у власному електронному кабінеті. 

 

12. Держкіно протягом трьох робочих днів з наступного дня після дати реєстрації електронної заяви проводить перевірку поданої електронної заяви та документів на предмет їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 7-9 цього розділу. 

У разі подання заявником електронної заяви та документів, які не відповідають вимогам, визначеним пунктами 7-9 цього розділу, Держкіно не пізніше трьох робочих днів з наступного дня після дати завершення перевірки поданої електронної заяви та документів повідомляє про це заявника шляхом направлення заявнику повідомлення у електронному кабінеті та/або на адресу електронної пошти заявника.

У такому разі електронна заява вважається неприйнятою і заявник має право доопрацювати електронну заяву та документи з урахуванням отриманих зауважень та подати її повторно до завершення строку подання документів, зазначеного в оголошенні.

Електронні заяви, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку подання документів, не реєструються та не розглядаються. 

 

13. Заявник має право до зазначеного в оголошенні строку подання документів скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше електронну заяву.

 

14. Держкіно протягом п’яти робочих днів з дня завершення подання електронних заяв:

оприлюднює на своєму офіційному вебсайті з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних» електронні заяви заявників, кінопроекти які пройшли перевірку їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 7-9 цього розділу, а також перелік заявників, кінопроекти яких не допущені до конкурсного відбору, із зазначенням причин їх недопущення (документи  оприлюдненню не підлягають);

надсилає електронні заяви та документи засобами електронного зв’язку членам експертним комісіям відповідно до їх компетенції та членам Ради.

 

III. Порядок та критерії проведення конкурсного відбору 

1. Конкурсний відбір проводиться у два етапи.

 

2. З метою експертного забезпечення проведення конкурсного відбору кінопроектів Рада за поданням Держкіно ухвалює рішення про утворення експертних комісій з урахуванням напрямів конкурсного відбору, видів, категорій та підкатегорій фільмів, зокрема:

експертну комісію з експертного оцінювання кінопроектів ігрових повнометражних фільмів/телевізійних фільмів для широкої глядацької аудиторії;

експертну комісію з експертного оцінювання кінопроектів ігрових/ неігрових (документальних) телевізійних серіалів для широкої глядацької аудиторії;

експертну комісію з експертного оцінювання кінопроектів неігрових (документальних) повнометражних фільмів для широкої глядацької аудиторії;

експертну комісію з експертного оцінювання кінопроектів авторських ігрових/неігрових (документальних) фільмів, фільмів-дебютів (всіх видів), короткометражних фільмів (всіх видів);

експертну комісію з експертного оцінювання кінопроектів анімаційних фільмів/телевізійних фільмів/телевізійних серіалів;

експертну комісію з експертного оцінювання кінопроектів фільмів, що створюються у міжнародній копродукції;

інші експертні комісії, утворення яких передбачено специфікою напрямів конкурсного відбору.

Рішення про утворення експертних комісій та затвердження їх персонального складу приймає Рада за поданням Держкіно.

 

3. На першому етапі члени експертних комісій індивідуально відповідно до компетенції протягом двадцяти календарних днів з дня отримання електронних заяв та документів, проводять дистанційне оцінювання кінопроектів за такими критеріями:

оригінальність ідеї;

актуальність теми;

драматургічна якість сценарію;

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на рівень відповідності кінопроекту критерію:

5 балів - повна відповідність;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

 

4. За результатами оцінювання члени експертних комісій заповнюють висновки експертної оцінки кінопроекту в електронній формі за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку та передають їх засобами електронного зв’язку секретарю експертної комісії.

У висновку експертної оцінки кінопроекту надається стисла рецензія експерта на кінопроєкт (не менше трьох речень), в якому зазначаються його недоліки чи переваги, а також наводяться аргументи щодо виставлених балів за кожним з критеріїв.

 

5. Не пізніше трьох робочих днів з дати завершення розгляду кінопроектів членами експертних комісій Держкіно оприлюднює на офіційному вебсайті висновки експертної оцінки кінопроектів без ідентифікації членів експертної комісії.

 

6. За результатами першого етапу конкурсного відбору Держкіно протягом двох робочих днів з моменту оприлюднення висновки експертної оцінки кінопроектів формує перелік кінопроектів, допущених до участі у другому етапі конкурсного відбору (далі – перелік) та оприлюднює на офіційному вебсайті.

До переліку включаються кінопроекти, які за результатами першого етапу конкурсного відбору отримали середній бал не менш як 11 балів і які були оцінені не менше ніж 2/3 від складу експертної комісії, які мали право на експертне оцінювання кінопроектів.

У переліку зазначаються найменування заявника, назва кінопроекту, вид фільму, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) режисера-постановника та автора сценарію.

 

7. Не пізніше п’яти робочих днів з дати оприлюднення переліку скликається відкрите засідання експертної комісії, на якому проводиться другий етап конкурсного відбору.

Оголошення про проведення відкритого засідання експертної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно. В оголошенні зазначаються дата, час і місце проведення засідання.

Держкіно повідомляє заявників, кінопроекти яких допущені до участі у другому етапі конкурсного відбору, про дату, час, місце проведення та порядок денний засідання не пізніше ніж за три робочі дні.

 

8. Заявники, кінопроекти яких допущені до другого етапу конкурсного відбору, представляють їх на відкритому засіданні експертної комісії. Члени експертної комісії, члени Ради та представники Держкіно, присутні на відкритому засіданні експертної комісії, мають право ставити заявнику запитання щодо кінопроекту. Презентація кінопроекту триває не більше п’ятнадцяти хвилин, з яких десять хвилин виділяється на презентацію кінопроекту та п’ять хвилин на запитання та відповіді.

 

9. Трансляція відкритих засідань експертних комісій проводяться в режимі реального часу. Інформація про час, місце проведення відкритих засідань експертних комісій та інтернет-адреси, за якими відбуватимуться трансляції, оприлюднюються на офіційному вебсайті Держкіно.

Відео- та аудіозаписи відкритих засідань експертних комісій зберігаються у відкритому доступі на офіційному вебсайті Держкіно протягом трьох років, починаючи з дня засідання.

 

10. Після проведення відкритого засідання експертної комісії члени експертної комісії здійснюють оцінювання кінопроекту індивідуально за такими критеріями: 

суспільна значимість;

творчий потенціал авторської знімальної групи;

креативність та якість презентації кінопроєкту.

Оцінка за кожним з критеріїв виставляється у балах з огляду на рівень відповідності кінопроекту критерію:

5 балів - повна відповідність;

4 бали - високий рівень;

3 бали - середній рівень;

2 бали - низький рівень;

1 бал - дуже низький рівень.

 

11. За результатами оцінювання члени експертних комісій заповнюють висновки експертної оцінки кінопроекту в електронній формі за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та передають їх засобами електронного зв’язку секретарю експертної комісії.

У висновку експертної оцінки кінопроекту надається стисла рецензія експерта на кінопроект (не менше трьох речень), в якому зазначаються його недоліки чи переваги, а також наводяться аргументи щодо виставлених балів за кожним з критеріїв.

 

12. Середній бал кінопроекту обраховується шляхом ділення загальної суми балів на кількість членів експертної комісії, які здійснили експертне оцінювання кінопроекту.

 

13. Протягом трьох робочих днів після отримання від членів експертних комісій висновків експертної оцінки кінопроектів секретарі експертних комісій складають протоколи в електронній формі, які підписуються за допомогою електронних підписів головами та секретарями відповідних експертних комісій та передаються засобами електронного зв’язку Держкіно.

Протоколи та висновки експертної оцінки кінопроектів без ідентифікації членів експертної комісії оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно протягом двох робочих днів з дати складання протоколів.

 

14. Держкіно протягом трьох робочих днів з дати оприлюднення протоколів та висновків експертної оцінки кінопроектів формує перелік кінопроектів - переможців конкурсного відбору.

До переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору включаються кінопроекти, які за результатами конкурсного відбору отримали середній бал не менш як 12 балів і які були оцінені не менше ніж 2/3 від складу експертної комісії, які мали право на експертне оцінювання кінопроектів.

 

15. Перелік кінопроектів - переможців конкурсного відбору подається Держкіно для розгляду та затвердження на засіданні Ради. 

Оголошення про проведення засідання Ради оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно. В оголошенні зазначаються дата, час та місце проведення засідання.

Рада розглядає поданий Держкіно перелік кінопроектів - переможців конкурсного відбору на засіданні за участю членів експертних комісій.

Члени Ради під час проведення засідання можуть ставити запитання членам експертної комісії відповідного напряму щодо протокольного рішення та їх експертних висновків за кожним з кінопроектів.

 

16. Перелік кінопроектів - переможців конкурсного відбору оприлюднюється на офіційному вебсайті Держкіно не пізніше ніж на другий робочий день після його затвердження.

 

17. Кінопроекти, включені до переліку(ів) кінопроектів - переможців конкурсного відбору (пітчингу), можуть бути виключені з нього(них) у зв`язку із:

зверненням суб’єкта кінематографії в електронному вигляді з відмовою від подальшої реалізації кінопроекту;

не поданням електронної заяви на отримання державної підтримки протягом тридцяти календарних днів від дня оприлюднення рішення Ради про затвердження переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору;

негативною оцінкою кінопроекту Радою та прийняттям рішення про відмову в наданні державної підтримки.

 

18. Кінопроекти, які не увійшли до переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору, після доопрацювання можуть повторно подаватися на конкурсний відбір не більше двох разів поспіль.

 

19. Усі документи, пов’язані з проведенням конкурсного відбору, зберігаються Держкіно у строки, встановлені законодавством України. Документи, подані заявниками на конкурсний відбір, не підлягають розголошенню та переданню будь-яким третім особам, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

20. Державна підтримка у формах, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону, надається суб’єктам кінематографії, кінопроекти яких включені до переліку кінопроектів - переможців конкурсного відбору, на підставі рішення Ради про надання державної підтримки.

 

В. о. генерального директора 

Директорату культури і мистецтв                               Євген ЛАВРО