Механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси

Право громадськості на отримання повної, достовірної інформації з усіх галузей життя суспільства гарантоване Конституцією України:

Стаття 40. Усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. 

З метою створення правового поля, яке б відповідало зазначеним вимогам Конституції України, діє Закон України «Про доступ до публічної інформації» та Закон України «Про звернення громадян».

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Закон України «Про звернення громадян» регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України  права вносити в органи державної влади, об'єднання громадян відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень Державного агентства України з питань кіно шляхом:

- делегування представників та взаємодії із Громадською радою при Державному агентстві України з питань кіно;
- подання запиту на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- оформлення письмового звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;
- надання пропозицій та зауважень під час особистого прийому у керівництва Агентства; за допомогою online-форми на офіційному веб-сайті Держкіно; шляхом подання електронного звернення; шляхом подання звернення на офіційну електронну скриньку info@usfa.gov.ua; або шляхом звернення на телефонну «гарячу лінію» Агентства;
- участі в опитуванні відвідувачів щодо якості функціонування Агентства.