Процедура подання документів

Процедура подання документів для отримання державної підтримки кінематографії у формі державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві фільму

ПОПЕРЕДНІЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ФІЛЬМОМ КУЛЬТУРНОГО ТЕСТУ

1. Суб’єкт кінематографії, який бажає отримати субсидію для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві фільму, ДО завершення виробництва фільму має звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії (далі – Держкіно), із заявою про надання попереднього висновку щодо проходження фільмом, виробництво якого планується чи відбувається, культурного тесту.

    Відповідно до частини 6 Статті 11 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

2. Протягом двох днів з дати надходження заяви та документів, Держкіно передає таку заяву на розгляд Ради.

    Відповідно до частини 7 Статті 11 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

3. За результатами розгляду заяви Рада не пізніш як через 30 днів з дня надходження заяви до Ради надає попередній висновок про проходження фільмом культурного тесту за формою згідно з додатком 3 до Порядку та інформацію щодо наявності підстав для надання суб’єкту кінематографії державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом кінематографії при виробництві фільму.

    Щодо фільмів, які відповідають вимогам абзацу третього частини другої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", у попередньому висновку зазначається, що фільм вважається таким, що пройшов культурний тест.

     АВТОМАТИЧНО, якщо мінімум 50% осіб, залучених до виконання робіт надання послуг на території України, є громадянами України.

   Відповідно до пункту 12 Порядку подання заяв та отримання висновків про проходження фільмом культурного тесту Наказу Міністерства культури № 1948 від 09.07.2020)

4. Держкіно протягом 40 днів від дати надходження до нього заяви та документів, на підставі попереднього висновку Ради, надає суб’єкту кінематографії попередній висновок щодо проходження фільмом культурного тесту.

     Відповідно до частини 8 Статті 11 ЗУ "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

5. Фільм, що брав участь у фестивалях, був у прокаті на території України чи за її межами, розміщений на українських або міжнародних стрімінгових платформах, вважається таким, чиє виробництво вже завершено. Відповідно, заява на отримання попереднього висновку про проходження фільмом культурного тесту не розглядається.

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОПЕРЕДНЬОГО ВИСНОВКУ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ФІЛЬМОМ, ВИРОБНИЦТВО ЯКОГО ПЛАНУЄТЬСЯ ЧИ ВІДБУВАЄТЬСЯ, ПОПЕРЕДНЬОГО КУЛЬТУРНОГО ТЕСТУ

1. Заява про надання попереднього висновку про проходження фільмом, виробництво якого планується чи відбувається, культурного тесту (Додаток 1 Порядку подання заяв та отримання висновків про проходження фільмом культурного тесту);

2. Копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство авторів фільму, членів творчої та знімальної груп, та їх згоду на обробку персональних даних;

3. Копії документів, що підтверджують відсутність резидентів серед власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб іноземного суб'єкта кінематографії, які здійснюють виробництво цього фільму;

4. Іноземний суб'єкт кінематографії, фільм якого планується чи виробляється з дотриманням вимог абзацу третього частини другої статті 7 Закону, до заяви додатково додає такі документи:

  • інформаційна довідка щодо співвідношення осіб, які є громадянами України, до загальної кількості осіб, залучених до виконання робіт та/або надання послуг;
  • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України осіб, залучених до виконання робіт та/або надання послуг;
  • копії договорів, на підставі яких особи, які є громадянами України, залучені до виконання робіт та/або надання послуг.

5. Календарно-постановочний план виробництва фільму;

6. Кошторис фільму;

7. Договір між українським та іноземним суб’єктом кінематографії щодо виробництва фільму;

8. Витяг з відповідного реєстру, що ведеться країною резидентства юридичної особи (іноземного суб’єкта кінематографії), оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном;

9. Копії своїх установчих документів (статут і т.д.);

10. Відомості про склад знімальної групи;

11. Лист-гарантія про відсутність обмежень, передбачених пунктами 2, 3, 5-9 частини першої та частиною другою статті 12 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні";

12. Документ, що підтверджує сплату платежу за розгляд заяви, відповідно до частини четвертої статті 8 Закону Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні";

13. Довідка кіновиробника (виробництво, розповсюдження);

14. Режисерський сценарій;

15. Іншу інформацію та/або документи, що підтверджують відповідність критеріям культурного тесту.

ВИСНОВОК ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ФІЛЬМОМ КУЛЬТУРНОГО ТЕСТУ

1. Протягом одного року з дня завершення виробництва фільму суб’єкт кінематографії, який отримав попередній висновок щодо проходження фільмом культурного тесту, має звернутися до Держкіно, із відповідною заявою.

   Відповідно до частини 9 Статті 11 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

2. Рада не пізніше як через 30 днів від дати надходження до Держкіно заяви та доданих до неї документів, розглядає таку заяву та додані до неї документи і надає висновок щодо проходження фільмом культурного тесту та щодо наявності підстав для надання суб’єкту кінематографії державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат.

    Відповідно до частини 9 Статті 11 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

3. Держкіно протягом 40 днів від дати надходження заяви та документів, на підставі та відповідно до висновку Ради, приймає рішення про надання суб’єкту кінематографії державної, або про відмову у наданні суб’єкту кінематографії такої субсидії повністю або частково.

    Відповідно до частини 11 Статті 11 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

4. Виплата державної субсидії здійснюється Держкіно за рахунок коштів державної підтримки кінематографії шляхом перерахування коштів на банківський рахунок заявника протягом 10 банківських днів з дня прийняття відповідного рішення.

    Відповідно до частини 12 Статті 11 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

5. Іноземні суб’єкти кінематографії (у тому числі продюсери) отримують державну підтримку у формі державної субсидії за посередництвом українського суб’єкта кінематографії на підставі укладеного між такими суб’єктами договору, за яким український суб’єкт кінематографії залучається до виробництва фільму на території України. Український суб’єкт кінематографії зобов’язаний перерахувати кошти цієї державної субсидії іноземному суб’єкту кінематографії.

    Відповідно до частини 13 Статті 11 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні"

ПЕРЕЛІК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ФІЛЬМОМ КУЛЬТУРНОГО ТЕСТУ

1. Заява про надання висновку про проходження фільмом, виробництво якого завершено, культурного тесту (Додаток 2 Порядку подання заяв та отримання висновків про проходження фільмом культурного тесту);

2. Кошторис фільму (переглянути чи всі витрати кваліфіковані);

3. Договір (договори) між українським та іноземним суб’єктом кінематографії щодо виробництва фільму;

4. Копії первинних бухгалтерських документів на підтвердження сум понесених кваліфікованих витрат. Такі документи подаються лише щодо витрат, що належать до кваліфікованих;

5. Звіт про виробництво фільму та здійснені кваліфіковані витрати;

6. Лист-гарантія, що за період з дня подання заяви, передбаченої частиною шостою цієї статті, до дня звернення за отриманням державної субсидії до документів, що подавалися для отримання попереднього висновку, визначеного частиною сьомою цієї статті, не вносилися зміни, зокрема, що на дату звернення за отриманням державної субсидії відсутні обмеження, передбачені пунктами 2, 3, 5-9 частини 1 та частиною 2 статті 12 цього Закону. У разі якщо відомості та/або інформація, що містилася у документах, передбачених частиною шостою цієї статті, змінилися, у листі-гарантії зазначається перелік документів, відомості та/або інформація в яких на дату звернення з цією заявою не змінилася, без надання відповідних документів. Документи, відомості та/або інформація в яких змінилася, подаються в новій редакції";

7. Аудиторський звіт, що підтверджує розмір кваліфікованих витрат і податків, нарахованих та/або сплачених суб’єктом кінематографії у зв’язку із понесенням вказаних в актах витрат, складений відповідно до законодавства України та стандартів аудиту;

8. Копія (запис) фільму озвученого/дубльованого українською мовою або з українськими субтитрами;

9. Іншу інформацію та/або документи та/або матеріали, що підтверджують виконання критеріїв культурного тесту;

Для фільмів, які завершені виробництвом та відповідають вимогам абзацу третього частини другої статті 7 Закону, до заяви додатково додаються такі документи:

  • інформаційна довідка щодо співвідношення осіб, які є громадянами України, до загальної кількості осіб, які були залучені до виконання робіт та/або надання послуг;
  • копії документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України осіб, які були залучені до виконання робіт та/або надання послуг;
  • копії актів виконаних робіт та/або наданих послуг, до яких були залучені особи, які є громадянами України.

УМОВИ ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ

1. Іноземний суб'єкт кінематографії подає заяву та документи, що додаються до заяви, за посередництвом українського суб'єкта кінематографії на підставі укладеного між такими суб'єктами договору, за яким український суб'єкт кінематографії залучається до виробництва фільму на території України.

2. Заява та документи, що додаються до заяви, оформлюються державною мовою.

3. Заява та документи, що додаються до заяви, можуть подаватися у паперовій формі або в електронній формі на електронну адресу, зазначену на офіційному веб-сайті Держкіно у відповідному розділі.

4. Заява та документи, що додаються до заяви, в електронному вигляді подаються одним листом у форматі PDF (кожний документ подається окремим файлом, який іменується відповідно до змісту документа, має бути відкритий для доступу, містити розбірливе зображення).

5. Приймання заяв та документів, що додаються до заяв, здійснює Держкіно, яке проводить перевірку повноти та відповідності їх вимогам, визначеним Порядком подання заяв та отримання висновків про проходження фільмом культурного тесту Наказу Міністерства культури № 1948 від 09.07.2020.

6. Копії документів, що додаються до заяви, мають бути засвідчені належним чином: відмітка "Згідно з оригіналом" (без лапок), найменування посади, особистий підпис особи, яка засвідчує копію, її власне ім’я та прізвище, дата засвідчення копії, відбиток печатки юридичної особи.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ КІНЕМАТОГРАФІЇ У ФОРМІ ДЕРЖАВНОЇ СУБСИДІЇ ДЛЯ ПОВЕРНЕННЯ ЧАСТИНИ КВАЛІФІКОВАНИХ ВИТРАТ, ЗДІЙСНЕНИХ ІНОЗЕМНИМ СУБ’ЄКТОМ КІНЕМАТОГРАФІЇ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ФІЛЬМУ

1. Відсутність резидентів України серед його власників, учасників, акціонерів, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), а також посадових осіб цього іноземного суб’єкта кінематографії;

2. Фільм тривалістю не менше:

а) 74 хв. (ігровий або анімаційний для перегляду в кінотеатрах);

b) 74 хв. (ігровий телевізійний або анімаційний);

c) 52 хв. (документальний);

d) 40 хв. ( телевізійний серіал);

e) 20 сек. (рекламний фільм, музичне відео);

3. Фільм пройшов культурний тест (вимога культурного тесту не поширюється на фільми, щодо яких в Україні виконуються роботи та/або надаються послуги з організації виробництва та безпосередньо виробництва та/або анімації, та/або монтажно-тонувальні роботи і т.д. Якщо мінімум 50 відсотків осіб, залучених до виконання робіт/надання послуг на території України, є громадянами України);

4. Продюсер є  іноземним суб’єктом кінематографії, який уклав договір про виробництво фільму (чи його частини) з суб’єктом кінематографії України, що зареєстрований платником податку на додану вартість;

5. Загальні суми кваліфікованих витрат (платежів), пов’язаних із його виробництвом на території України, на день звернення із заявою, передбаченою частиною дев’ятою цієї статті, становлять щонайменше:

Ігровий або анімаційний для перегляду в кінотеатрах

4000 прожиткових мін.

Ігровий телевізійний або анімаційний

1120 прожиткових мін.

Документальний

700 прожиткових мін.

Телевізійний серіал

3360 прожиткових мін.

Рекламний фільм, музичне відео

1920 прожиткових мін.

6. Всі витрати мають виплачуватися особі, яка знаходиться на загальній системі оподаткування;

7. Державна підтримка надається суб’єктам кінематографії, які внесені до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів (Стаття 8).

8. Витрати повністю або частково здійснені в Україні при виробництві  (створенні) фільму на користь особи, яка провадить господарську діяльність та зареєстрована як суб’єкт господарювання на території України.

9. Державна підтримка на виробництво (створення) одного фільму (серіалу) здійснюється лише в одній з форм, передбачених пунктами 1-4 частини першої (Стаття 7).

 НЕ ВВАЖАЮТЬСЯ КВАЛІФІКОВАНИМИ ТАКІ ВИТРАТИ:

1. Амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів;

2. Витрати на проведення переговорів;

3. Фінансові витрати (у тому числі проценти за кредитами);

4. Витрати операційної діяльності, що не включаються у собівартість виробництва фільму;

5. Витрати на розповсюдження фільму;

6. Витрати на проїзд членів знімальної групи і акторів під час зйомок за межами України;

7. Заробітна плата або будь-які інші види винагороди, що виплачуються (надаються) акторам або членам знімальної групи, які є нерезидентами України, крім кваліфікованих витрат, визначених пунктом 2 частини другої цієї статті (тобто тих, які оподатковуються на території України).

ПЛАТА ЗА РОЗГЛЯД ЗАЯВИ НА ОТРИМАННЯ СУБСИДІЙ:

1. Іноземний суб’єкт кінематографії вносить плату за розгляд заяви (10 розмірів прожиткового мінімуму* для працездатних осіб) за посередництвом українського суб’єкта кінематографії на підставі укладеного між такими суб’єктами договору, за яким український суб’єкт кінематографії залучається до виробництва фільму на території України.

2. Плата за розгляд заяви вноситься у гривнях у безготівковій або готівковій формі шляхом перерахування коштів через установи банків, відділення поштового зв’язку або з використанням електронного платіжного засобу, пристрою та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України на відповідний рахунок, відкритий Держкіно в органах Казначейства.

3. Підтвердженням внесення плати за розгляд заяви через установи банків, відділення поштового зв’язку є платіжне доручення або касовий документ банку чи відділення поштового зв’язку, який містить усі обов’язкові реквізити касового документа.

4. У разі внесення плати за розгляд заяви за допомогою електронного платіжного засобу, пристрою підтвердженням такої оплати є квитанція, чек, сліп або інший документ за операціями з використанням електронних платіжних засобів у паперовій формі.

5. Плата за повторний розгляд заяви не справляється у разі прийняття Радою з державної підтримки кінематографії рішення про її повернення на доопрацювання.

*Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня календарного року, в якому вноситься плата.

  Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1183 “Про затвердження Порядку справляння плати за розгляд заяв на отримання субсидій, передбачених пунктами 2-4 частини першої статті 7 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, та розміру плати за їх розгляд”.