Звернення громадян

Громадяни можуть викласти свої звернення:

  1. В письмовій формі:
  • Надіславши на поштову адресу: 02156 м. Київ, вул. Кіото, 27;
  • з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку, надіславши на електронну поштову адресу:

 info@usfa.gov.ua

! у вигляді сканкопії чи фотокопії письмового звернення з підписом* заявника із зазначенням дати та місця проживання або підписане кваліфікованим електронним підписом;

 Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до частини восьмої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» буде повернуто заявнику з відповідним роз’ясненням не пізніше як через десять днів від дня його надходження.

* Відповідно до визначення, наведеного у Великому тлумачному словнику сучасної української мови, підпис – це «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь» (7-е видання: Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов. на CD)/Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 – 1736 с.: іл. – ISBN 966-569-013-2).Також, згідно з Юридичною енциклопедією підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу його виконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті й свідчать про певне відношення до них того, хто розписується.» (Юридична енциклопедія; В 6 т./ Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1).

Графік роботи та телефони:

Надання інформації щодо реєстрації вхідної кореспонденції за зверненнями громадян здійснюється у робочі дні за графіком: понеділок – п’ятниця з 9 год. 30 хв. до 13 год. 00 хв. та з 14 год. 00 хв. до 17 год. 30 хв. за телефоном:

(044) 33-44-240  

Форма подання звернення громадянина:

Форма подання письмового звернення до Держкіно, що надсилається засобами поштового зв’язку або з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення).

Зразок документального оформлення письмового звернення громадянина до ДПС:

 

                      Кому: Державне агентство України з питань кіно

                 м. Київ, вул. Кіото, 27

                                                                                                                                                                                      Від кого:   Прізвище: ПЕТРЕНКО

                                                                        Ім’я: Петро

                                                               По батькові: ПЕТРОВИЧ

                                                                                                Реєстраційний номер облікової картки

платника податків 1234567890

(за наявності)

                                                                                                                                                                                             Місце реєстрації:      Поштовий індекс: 01001

                                   (місце проживання) Область:_____________________________

                                                                   Район:_______________________________

                                                                             Населений пункт: м. Київ
                                                                               Вулиця: Київська

                                                                             Номер будинку: 1

                                                                             Корпус:______________________________

                                                                             Квартира: 1

                                                                              Електронна поштова

                                                                      адреса: petrenko@gmail.com

 

З в е р н е н н я

(зауваження, пропозиції, заява, скарга, прохання, вимога)

(індивідуально чи колективно)

 

Суть порушеного питання:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Додаток: на 1 арк. (за наявності)

 

         

_________________                                                             Особистий підпис

Примітка: електронне звернення, якщо воно надсилається без використання кваліфікованого електронного підпису, повинно мати вигляд сканкопії та/або фотокопії письмового звернення з підписом заявника.

           (дата)                                                                                        (підпис)

 

 

 

 

 

  1. Усне звернення:

 

  • викладається громадянином на особистому прийомі
    громадян керівництвом та посадовими особами структурних підрозділів Держкіно.

 

ГРАФІК особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами структурних підрозділів Держкіно :

https://usfa.gov.ua/grafik-osobystogo-pryyomu-gromadyan-kerivnyctvom-ta-posadovymy-osobamy-strukturnykh-pidrozdiliv  

 

https://usfa.gov.ua/elektronne-zvernennya