Податись до реєстру

Внесення суб'єкта кінематографії до Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів

 

Державне агентство України з питань кіно приймає рішення стосовно:

- виробників фільмів;

- розповсюджувачів фільмів, які отримали право на розповсюдження фільмів на всій території України.

Необхідні документи:

- заява за зразком (для фізичних осіб-підприємців або юридичних осіб);

- завірена в установленому порядку копія статуту, – для юридичної особи;

- витяг з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо видів економічної діяльності (59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм; 59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм).

У заяві суб’єктом кінематографії зазначаються такі відомості:

- виробниками фільмів – про наявність власної або найманої (орендованої) виробничої бази для знімання фільмів, а також про види фільмів, способи їх знімання та виготовлення оригіналів фільмових матеріалів на кіноплівці, магнітних чи інших електронних носіях;

- розповсюджувачами фільмів – про наявність власної або найманої (орендованої) виробничої бази для тиражування фільмів на кіноплівці, магнітних чи інших електронних носіях; про види розповсюдження (тиражування, продаж, прокат).

Термін розгляду заяв:

Протягом 30 днів з дня надходження заяви.

Способи отримання довідки про внесення суб’єкта кінематографії до Реєстру:

- особисто керівником організації (з документом, що посвідчує особу);

- через представника за довіреністю (з документом, що посвідчує особу).

У разі зміни найменування суб'єкта кінематографії, основних статутних положень, місцезнаходження (місця проживання) або у разі припинення своєї діяльності суб'єкт кінематографії повинен подати до Держкіно відповідну інформацію протягом місячного періоду з дня реєстрації зміни згідно із законодавством.

Контактний тел.: (044) 280-04-37.