Повідомлення про оприлюднення проєкту регуляторного акта – проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, "Єдиний електронний квиток"" (доопрац.)

18.02.2022

Відповідно до статті 9 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" Державне агентство України з питань кіно повідомляє про оприлюднення з 18.02.2022 року на офіційному вебсайті Державного агентства України з питань кіно проєкту постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання функціонування єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, "Єдиний електронний квиток"" (доопрацьовано) (далі – проєкт постанови) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань щодо проєкту постанови.

Проєкт постанови розроблено відповідно до абзацу третього пункту 5 розділу ІІІ Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні" у зв'язку з необхідністю законодавчого закріплення механізму впровадження єдиної державної системи електронного обліку квитків.

Проєктом регуляторного акту передбачається впровадження Єдиної державної системи електронного обліку квитків, реалізованих кінотеатрами, "Єдиний електронний квиток", яка  забезпечить створення правових і економічних умов, необхідних для розвитку вітчизняної кінематографії, збільшення податкових надходжень до державного бюджету та, відповідно, збільшення обсягів державної підтримки кінематографії, створення правових механізмів для захисту прав інтелектуальної власності, забезпечення захисту прав інтелектуальної власності на аудіовізуальні твори, і забезпечення центральних органів виконавчої влади в галузі кінематографії, інших суб’єктів кінематографії достовірною та оперативною інформацією про стан внутрішнього ринку прокату фільмів.

Проєкт регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу оприлюднено шляхом розміщення на офіційному вебсайті Державного агентства України з питань кіно: Проєкти регуляторних актів | Державне агентство України з питань кіно (usfa.gov.ua); Аналіз регуляторного впливу | Державне агентство України з питань кіно (usfa.gov.ua)

Відповідно до частини першої статті 20 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом місяця до 18 березня 2022 року (з дня оприлюднення цього повідомлення) у письмовому та/або електронному вигляді на адреси:

Державного агентства України з питань кіно

вул. Кіото, 27, Київ, 02156,

тел.: (044) 3344240,

Е-mail: budarin@usfa.gov.ua

Державної регуляторної служби України

вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011,

тел. 254-56-73, факс 254-43-93,

E-mail: inform@dkrp.gov.ua