ПРОТОКОЛ Установчих зборів з формування Громадської ради при Держкіно від 10.04.2019 р.

ПРОТОКОЛ

Установчих зборів з формування Громадської ради

при Державному агентстві України з питань кіно

 

10 квітня 2019 року

м. Київ

Час проведення: 10 год. 15 хв.

Місце проведення: м. Київ, вул. Лаврська, 10, кабінет 413-а

Присутні:

 1. Анастасьєва Олеся Сергіївна – Київська організація Національної спілки журналістів України

 2. Брюховецька Лариса Іванівна - Національна спілка кінематографістів України

 3. Демський Олександр Сергійович – Всеукраїнське об’єднання організацій роботодавців «Федерація роботодавців у сфері телерадіо-, видавничої, рекламної та інформаційної діяльності»

 4. Дербал Євгенія Миколаївна – Асоціація «Українська Кіно-Асоціація»

 5. Дядюра Іванна Анатоліївна – ГО «Фонд «Молодість»

 6. Іллєнко Михайло Герасимович – ГО «Нарешті»

 7. Імангулов Тагір Ростемович – ГО «Фонд Ігоря Янковського»

 8. Калайда Світлана Вадимівна – ГО «Грін Скрін»

 9. Коваленко Олександр Миколайович – ГО «Мрія життя»

 10. Коваль Ігор Валентинович – ГО «Індустріальний Телевізійний Комітет»

 11. Петренко Галина Павлівна – ГО «Детектор Медіа»

 12. Різоль Андрій Володимирович – Асоціація «Сприяння розвитку кінематографа в Україні – дивись українське!»

 13. Стройко Ірина Анатоліївна – ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1», Всеукраїнська громадська організація Асоціація правників України»

 14. Сьомкін Сергій Вікторович – Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет»

 15. Філіппов Володимир Ігорович – ГО «Асоціація продюсерів України»

 16. Чередниченко Інга Миколаївна – ГО «Мистецька Вежа»

 17. Шереметьєв Віталій Олександрович – ГС «Асоціація кіноіндустрії України»

 18. Шрамко Олена Миколаївна – ТОВ «Телерадіокомпанія «Україна»

Присутні також представники Державного агентства України з питань кіно:

 1. Іллєнко П. Ю. – Голова

 2. Неретін С.М. – Перший заступник Голови

 3. Дідик М.В. – завідувач сектору організаційно-аналітичного забезпечення, діловодства і контролю

 4. Шевчук Ю. І. – начальник юридичного відділу

Порядок денний:

1. Звіт Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно про підготовку до Установчих зборів.

2. Обрання Робочих органів (Голова, Лічильна комісія, Секретар) Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

3. Визначення кількісного складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

4. Проведення голосування щодо затвердження персонального складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

1. СЛУХАЛИ: Сьомкіна Сергія Вікторовича, Дідик Марію Василівну, Шевчук Юлію Іванівну – членів Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно (надалі – «Установчі збори»), які відкрили Установчі збори та повідомили таке:

До Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів, на підставі розміщеного 01 лютого 2018 року відповідного повідомлення, до проведення Установчих зборів надійшло 20 заяв від інститутів громадянського суспільства для участі в Установчих зборах (з відповідними доданими документами), серед яких Ініціативною групою було визначено 18 заявників, чиї документи відповідають вимогам пунктів 6 та 8 «Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 р. № 996.

За результатами роботи Ініціативної групи було визначено 18 представників, делегованих відповідними інститутами громадянського суспільства для участі в Установчих зборах та формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно (надалі – «Громадська рада»), кожен з яких є присутнім на Установчих зборах.

Ініціативою групою з підготовки Установчих зборів вищезазначені особи включені до списку учасників Установчих зборів та пропонуються як кандидатури до складу Громадської ради. Кожен з присутніх учасників Установчих зборів повідомив про свою діяльність та засвідчив власне бажання брати участь в роботі Громадської ради.

Шрамко Олена Миколаївна запропонувала учасникам Установчих зборів прийняти рішення щодо затвердження оголошеного звіту Ініціативної групи з підготовки Установчих зборів зі складання списку учасників Установчих зборів шляхом проведення відкритого голосування.

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування: 18 голосами присутніх учасників Установчих Зборів «за» (одноголосно) затвердили інформацію Ініціативної групи з підготовки Установчих Зборів.

2. Обрання Робочих органів (Голова, Лічильна комісія, Секретар) Установчих зборів з формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

СЛУХАЛИ:
Присутні запропонували обрати до Лічильної комісії Установчих Зборів Шрамко Олену Миколаївну, Калайду Світлана Вадимівну та Стройко Ірину Анатоліївну.

Сьомкін Сергій Вікторович запропонував учасникам Установчих зборів прийняти рішення про утворення Лічильної комісії Установчих зборів у складі трьох, запропонованих шляхом проведення відкритого голосування.

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування: 18 голосами присутніх учасників Установчих зборів «за» (одноголосно), Установчі збори визначили склад Лічильної комісії Установчих зборів (надалі – «Лічильна комісія») в кількості трьох осіб:

 1. Шрамко Олена Миколаївна

 2. Стройко Ірина Анатоліївна

 3. Калайда Світлана Вадимівна

Стройко Ірина Анатоліївна запропонувала шляхом відкритого голосування обрати Секретарем Установчих зборів Коваля Ігоря Валентиновича.

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією повідомлено, що 18 голосами присутніх учасників Установчих Зборів «за» (одноголосно), Коваля Ігоря Валентиновича обрано Секретарем Установчих зборів.

Шрамко Олена Миколаївна запропонувала обрати Головою Установчих зборів Сьомкіна Сергія Вікторовича шляхом відкритого голосування.

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією повідомлено, що 18 голосами присутніх учасників Установчих Зборів «за» (одноголосно), Зборів Сьомкіна Сергія Вікторовича обрано Головою Установчих зборів.

3. СЛУХАЛИ: Встановлення кількісного складу Громадської Ради при Державному агентстві України з питань кіно.

Сьомкін Сергій Вікторович запропонував учасникам Установчих зборів визначити склад Громадської ради в кількості 18 осіб.

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією повідомлено, що 18 голосами присутніх учасників Установчих Зборів – «за» 18 (одноголосно), визначено кількісний склад Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно – 18 осіб.

4. СЛУХАЛИ: Проведення голосування щодо формування складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно.

Сьомкін Сергій Вікторович повідомив, що особи, внесені відповідними інститутами громадянського суспільства та включені Ініціативою групою з підготовки Установчих зборів до списку учасників Установчих зборів, були запропоновані Ініціативною групою як кандидатури до складу Громадської ради, а також, що кожна з зазначених осіб заявила про своє бажання брати участь у роботі Громадської ради.

Сьомкін Сергій Вікторович також зазначив, що, відповідно до чинного українського законодавства, склад Громадської ради повинен бути сформований Установчими зборами шляхом рейтингового голосування за делегованих відповідними інститутами громадянського суспільства представників, які беруть участь в Установчих зборах та заявили про своє бажання брати участь в роботі Громадської ради.

У зв’язку з цим, Сьомкін Сергій Вікторович запропонував шляхом відкритого рейтингового голосування обрати усіх 18 присутніх кандидатів до складу Громадської ради.

УХВАЛИЛИ: шляхом відкритого голосування – Лічильною комісією повідомлено, що 18 голосами присутніх учасників Установчих Зборів – «за» 18 (одноголосно), вирішено обрати усіх 18 присутніх кандидатів до складу Громадської ради.

Таким чином, Установчими зборами сформовано Громадську раду при Державному агентстві України з питань кіно у кількості 18 членів в такому складі:

 1. Анастасьєва Олеся Сергіївна

 2. Брюховецька Лариса Іванівна

 3. Демський Олександр Сергійович

 4. Дербал Євгенія Миколаївна

 5. Дядюра Іванна Анатоліївна

 6. Іллєнко Михайло Герасимович

 7. Імангулов Тагір Ростемович

 8. Калайда Світлана Вадимівна

 9. Коваленко Олександр Миколайович

 10. Коваль Ігор Валентинович

 11. Петренко Галина Павлівна

 12. Різоль Андрій Володимирович

 13. Стройко Ірина Анатоліївна

 14. Сьомкін Сергій Вікторович

 15. Філіппов Володимир Ігорович

 16. Чередниченко Інга Миколаївна

 17. Шереметьєв Віталій Олександрович

 18. Шрамко Олена Миколаївна

О 10:55 Установчі збори завершились.

 

Голова Установчих зборів Сьомкін Сергій Вікторович

Секретар Установчих зборів Коваль Ігор Валентинович