ПРОТОКОЛ засідання Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно від 19.02.2020

ПРОТОКОЛ

засідання Громадської Ради

при Державному агентстві України з питань кіно

Дата проведення: 19.02.2020 р.

Час проведення: 16 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ, вул. Лаврська 10, к. 413-а

 

Присутні 18 осіб членів Громадської ради відповідно до реєстру.

 

Присутні представники Державного агентства України з питань кіно:

1. Бударін Ігор Миколайович – головний спеціаліст юридичного відділу

 

Затвердження порядку денного

Голова Громадської Ради Коваль І.В. відкрив засідання Громадської Ради та запропонував Порядок денний до затвердження.

 1. Зміни до Положення про Громадську раду

 2. Розгляд заяв про включення нових членів до Громадської ради

 3. Різне

  1. Ситуація щодо функціонування студії «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України» (в порядку інформування)

  2. Питання переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: прийняти вищевказаний Порядок денний.

 

1. Зміни до Положення про громадську раду

З першого питання щодо внесення змін до Положення про Громадську Раду доповів Коваль І.В. У зв’язку з внесенням змін до Постанови КМУ «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» від 03.11.2010 року виникла необхідність привести у відповідність до вимог законодавства Положення про Громадську раду при Державному агентстві України з питань кіно.

Анастасьєва О.С. попросила занести до протоколу її відмову брати участь у голосуванні, оскільки проект Положення було надіслано запізно, і, відповідно не було часу для ознайомлення. 

Підчас загального обговорення було запропоновано розглянути на засіданні лише зміни до Положення в частині проведення засідань Ради шляхом електронного опитування та визначити графік чергових засідань.

За результатами обговорення Коваль І.В. запропонував та виніс на голосування пропозицію перенести обговорення нової редакції Положення на наступне засідання Ради – 11 березня 2020 року о 16.30, а членам Ради надати пропозиції та зауваження щодо змісту проекту Положення до 05 березня 2020 року.

Голосували: «за» – 17, «проти» – 0, «утримались» – 1.

Вирішили:

 1. Запланувати проведення наступного засідання Громадської ради
  11 березня 2020 року о 16:30.

 2. Перенести розгляд та затвердження нової редакції Положення на наступному засіданні Ради 11 березня 2020 року.

 3. Запропонувати членам Ради надати пропозиції та зауваження щодо змісту проекту Положення до 05 березня 2020 року.

Запропоновано та винесено на голосування графік чергових засідань Ради - в червні, вересні та грудні 2020 року, конкретні дати проведення чергових засідань будуть визначені на початку відповідного місяця шляхом електронного опитування.

Позачергові засідання, як і раніше, будуть проводитись за необхідності (відповідно до Положення про громадську раду) як у «живому» форматі, так і онлайн (якщо це буде доречно для відповідних питань порядку денного).

Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:

Затвердити графік чергових засідань Ради у 2020 році - в червні, вересні та грудні, конкретні дати проведення чергових засідань будуть визначені на початку відповідного місяця шляхом електронного опитування.

Позачергові засідання, як і раніше, будуть проводитись за необхідності (відповідно до Положення про громадську раду) як у «живому» форматі, так і онлайн

2. Розгляд заяв про включення нових членів до Громадської ради

По другому питанню, І.В. Коваль доповів, що до Держкіно надійшло 2 заяви від громадських організацій стосовно включення їх представників до складу ГР:

 1. Барановський Володимир Володимирович (від ГС «Асоціація кіно- і телепродюсерів України»)

 2. Роздобудько Ірен Віталіївна (від ЗНТК «ТВ-5»)

Стосовно поданих заяв від громадських інститутів більш детально доповів головний спеціаліст юридичного відділу юридичного відділу Держкіно Бударін І.М.

ЗНТК «ТВ-5» делегує до складу Громадської ради Роздобудько Ірен Віталіївну.

Зауваження щодо поданих документів відсутні.

Запропоновано проголосувати за включення Роздобудько І.В. до складу Громадської ради

Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:

Включити Роздобудько Ірену Віталіївну до складу Громадської ради.

Барановський Володимир Володимирович від ГС «Асоціація кіно- і телепродюсерів України» відкликав заяву, розгляду заяви та поданих документів не проводилось.

3. Різне

3.1. Ситуація щодо функціонування студії «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України» (в порядку інформування)

Коваль І.В., Коробіна С.В. та Сьомкін С.В. доповіли стосовно ситуації щодо функціонування студії «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України», та результати розгляду відповідного питання Комітетом ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Інформацію було прийнято до відома.

3.2.      Питання переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Коваль І.В. зазначив про відсутність таких підприємств як студія «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України» в переліку об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації, що мають бути затверджені Проектом Закону №2831, зареєстрованим у ВРУ 03.02.2020. Тобто дані підприємства можуть стати об’єктами приватизації.

Запропоновано погодити відправку листів від ГР щодо включення зазначених організацій до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:

Підготувати та направити листи від ГР щодо включення студії «Укркінохроніка» та ДП «Національна кінематека України» до Переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

3.3.      Питання відзначення 80 річниці з дня народження Івана Васильовича Миколайчука на державному рівні

Брюховецька Л.І. запропонувала погодити на направити листи щодо відзначення у 2021 року 80 річниці з дня народження Івана Васильовича Миколайчука та пов’язані з цим питання (встановлення пам’ятника, створення музею).

Голосували: «за» – 18, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили:

Підготувати та направити компетентним органам листи щодо відзначення у 2021 року 80 річниці з дня народження Івана Васильовича Миколайчука та пов’язані з цим питання(встановлення пам’ятника, створення музею).

 

Голова Коваль І.В.

Секретар Громадської ради Калайда С.В.