ПРОТОКОЛ засідання Ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Держкіно від 10.02.2021 р.

ПРОТОКОЛ

засідання ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно

 

Дата проведення:  10.02.2021 р.

Час проведення: 11 год. 00 хв.

Місце проведення: м. Київ, вул. Лаврська 10, к. 413-а

 

Присутні члени ініціативної групи

 1. Сьомкін Сергій Вікторович – Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет»
 2. Коваль Ігор Валентинович – ГО «Індустріальний Телевізійний Комітет»    
 3. Калайда Світлана Вадимівна – ГО «Грін Скрін»
 4. Титаренко Лариса Володимирівна – завідувач сектору організаційно-аналітичного забезпечення, діловодства і контролю Держкіно
 5. Бударін Ігор Миколайович – начальник юридичного відділу Держкіно
 6. Стройко Ірина Анатоліївна – Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» (в телефонному режимі)

Присутні без права голосу:

Шевчук Юлія Іванівна – перший заступник Голови Державного агентства України з питань кіно

Стороженко Сергій Анатолійович – заступник Голови Державного агентства України з питань кіно

Засідання ініціативної групи є правоможним – присутні всі члени ініціативної групи.

 

Запропоновано обрати Головою ініціативної групи – Коваля Ігора Валентиновича, секретарем – Калайду Світлану Вадимівну.

Голосували: «за» – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: обрати Головою ініціативної групи – Коваля Ігора Валентиновича, секретарем – Калайду Світлану Вадимівну.

 

Затвердження порядку денного

Голова Коваль І.В. запропонував Порядок денний до затвердження.

Порядок денний:

 1. Визначення дати проведення установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно, строку подання документів.

Доповідає: Титаренко Л.В.

 1. Затвердження кількісного складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно та способу формування складу Громадської ради.

Доповідає: Сьомкін С.В.

 1. Вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради, перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах. Визначення відповідальних осіб.

Доповідає: Титаренко Л.В.

Голосували: «за»  – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: прийняти вищевказаний Порядок денний. 

 1. Титаренко Л.В. запропонувала орієнтовно визначити дату проведення Установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно – 07 квітня 2021 року. Таким чином, визначити строк подачі документів до 07 березня 2021 року. Оскільки 07 березня 2021 року припадає на вихідний, то кінцевим терміном подачі документів буде 09 березня 2021 року включно.

Голосували: «за»  – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: орієнтовно визначити дату проведення Установчих зборів для формування Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно – 7 квітня 2021 р. об 11:00 у приміщенні Держкіно за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10, к. 413-а. Визначити строк подачі документів до 07 березня 2021 року.

 1. Сьомкін С.В. запропонував затвердити кількісний склад Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно – 15 осіб. Калайда Світлана Вадимівна – запропонувала 20 осіб.

Оскільки інші члени ініціативної групи висловилися за підтримку пропозиції Сьомкіна С.В., вирішили проголосувати пропозіцію кількісного складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно – 15 осіб.

Запропоновано формування нового складу Громадської ради при Держкіно провести шляхом рейтингового голосування на установчих зборах.

Голосували: «за»  – 4, «проти» – 1, «утримались» – 1.

Вирішили: затвердити кількісний склад Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно – 15 осіб, формування нового складу Громадської ради при Держкіно провести шляхом рейтингового голосування на установчих зборах. 

 1. Титаренко Л.В. запропонувала  визначити вимоги до інститутів громадянського суспільства та кандидатів, яких вони делегують до складу громадської ради, перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою для участі в установчих зборах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Голосували: «за»  – 6, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішили: визначили наступні вимоги

До складу Громадської ради при Держкіно можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, а саме – громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, – які зареєстровані в установленому порядку та не менше шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення провадять діяльність та реалізують проєкти у сфері кінематографії, що підтверджується інформацією про результати їхньої діяльності та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі й завдання діяльності.

Представники інститутів громадянського суспільства мають бути фахівцями у сфері кінематографії, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Членство в Громадській раді є індивідуальним, до складу Ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Строк повноважень складу Громадської ради становить 2 роки.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи подається заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
 • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно доЗакону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
 • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
 • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
 • фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Матеріали необхідно подавати в електронному вигляді на адресу info@usfa.gov.ua одним листом (у темі листа вкажіть, будь ласка, прізвище кандидата та назву інституту громадянського суспільства) в сканованому вигляді (формат PDF, крім фото), кожен додаток окремим файлом.

Відповідальні особи:

Бударін Ігор Миколайович: (044) 280-12-11, budarin@usfa.gov.ua

Титаренко Лариса Володимирівна: (044) 280-06-62, tytarenko@usfa.gov.ua

                                             

Голова                                                                        Коваль І.В.

Секретар Громадської ради                                       Калайда С.В.