Звіт про громадське обговорення проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1052-р»

ЗВІТ

про громадське обговорення

проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1052-р»

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення: Державне агентство України з питань кіно

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:

На обговорення виносився проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1052-р» (проєкт акта), розроблений Державним агентством України з питань кіно на виконання Закону України «Про кінематографію».

Метою прийняття проєкту акта є приведення нормативно-правових актів України у відповідність до Закону України «Про кінематографію», зокрема щодо розміру платної адміністративної послуги, що надається Державним агентством України з питань кіно за внесення фільму до Державного реєстру фільмів.

Консультації з громадськістю проводилися відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, у формі електронних консультацій (безпосередня форма).

Матеріали щодо проєкту акта було розміщено 20 липня 2023 року на офіційному вебсайті Державного агентства України з питань кіно (https://usfa.gov.ua/documents-page/gromadske-obgovorennya-proyektu-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrainy-pro-vnesennya-zmin-do-i985). Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймались до 20 серпня 2023 року.

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: участь в обговоренні взяли суб’єкти кінематографії, діяльність яких пов’язана з розповсюдженням та демонструванням національних та іноземних фільмів.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства України з питань кіно за результатами обговорення: протягом встановленого терміну для обговорення з громадськістю щодо проєкту акта в електронному вигляді на пошту, зазначену на офіційному вебсайті Держкіно (khizhnyak@usfa.gov.ua), пропозиції не надійшли.

5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: проєкт акта подано на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України, а також до Державної регуляторної служби України для надання зауважень і пропозицій.