Кіноархів НЕ знищується, приміщення Центру Довженка НЕ віддаються забудовнику, працівників Центру НЕ звільняють й НЕ женуть на вулицю. Давайте чути один одного

18.08.2022

Кіноархів НЕ знищується, приміщення Центру НЕ віддаються забудовнику, працівників Центру НЕ звільняють й НЕ женуть на вулицю.

Давайте чути один одного.

Знесення чи забудови Центру Довженка не буде.

Центр продовжить своє функціонування як культурний та музейний осередок.

Ліквідації Центру Довженка, тобто звільнення чи розпуску працівників Центру, не буде.

Пройде реорганізація підприємства, внаслідок якої буде утворено три самостійних юридичних особи й усі працівники зможуть за своїм фахом та бажанням отримати робоче місце в одній із цих організацій.

Держава не знищує центр через дроблення.

Утворюються три профільні державні установи:

1) Державне підприємство "Українська анімаційна студія" правонаступник майнових та немайнових прав та обов’язків ДП "Українська кіностудія анімаційних фільмів", ліквідованого у 2019 р. та наказом МКІПу приєднаного до Центру Довженка.

Нині в Україні існує обмежена кількість анімаційних студій, всі вони мають виключно приватну форму власності. ДП "Національний центр Олександра Довженка" не займається виробництвом анімаційних фільмів, після приєднання до нього "Украніми" в структурі Центру не було утворено підрозділ, який би опікувався питаннями анімації. Майно "Украніми" не використовується за цільовим призначенням та перебуває з 2019 року у зачиненому приміщенні. Саме для продовження діяльності анімаційної студії, для підтримки української анімації з'явиться державне підприємство "Українська анімаційна студія".

2) Державна установа "Науковий центр кінематографії України", яка стане відповідальною за створення в Україні Державного фонду фільмів України (має з’явитись відповідно до ЗУ "Про кінематографію").

ДП "Національний центр Олександра Довженка" не є архівною установою у розумінні чинного законодавства України. У статуті Центру зазначено, що підприємство є закладом культури.

Статутом Центру встановлено також, що Фільмофонд є державною власністю і переданий Центру на зберігання. Центр є лише зберігачем Фільмофонду, а не самим Фільмофондом та архівною установою, створеною для цього.

У ЗУ "Про кінематографію" визначено, що Державним фондом фільмів має бути державна установа, що здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації. Центр Довженка є госпрозрахунковим підприємством, він не є архівною установою.

3) І нарешті – Державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка".

Який залишається у своїй будівлі, за своєю адресою, зі всіма іншими, крім відокремлених на два згадані підприємства, функціями та завданнями, передбаченими Статутом. Центр Довженка продовжить розвиток музейної справи та кінокультури, продовжить їхнє збагачення та поширення, й надалі залишиться одним із улюблених центрів тяжіння закоханої в кіно спільноти.