Оголошення щодо прийому пропозицій від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії щодо проведення конкурсу на посаду керівника державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка»

22.12.2022

Відповідно до ч. 3 ст. 213 Закону України «Про культуру», п.2 ч. 2, ч. 3 розділу ІІ Положення про порядок організації та проведення конкурсу на посаду керівника державного закладу культури (підприємства, установи, організації) у сфері кінематографії, що належить до сфери управління Державного агентства України з питань кіно, затвердженого наказом Держкіно від 04 жовтня 2022 року № 137 (далі – Положення), Державне агентство України з питань кіно інформує Вас про те, що наказом Держкіно від 21 грудня 2022 року № 177 оголошений конкурс на посаду керівника державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» (далі – Центр Довженка).

Враховуючи зазначене, інформуємо, що Державне агентство України з питань кіно розпочало прийом пропозиції від громадських організацій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії. 

Згідно з ч.ч. 7-8 ст. 213 Закону України «Про культуру» члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними, при цьому можуть бути:

- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;

- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до законодавства України;

- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

- має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;

- є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування, яке проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій. У разі необхідності - жеребкування буде проведено 09 січня 2023 року у приміщення Держкіно.

Для участі у жеребкуванні громадським організаціям у сфері культури відповідного функціонального спрямування до 16 годин 00 хвилин 04 січня 2023 року необхідно подати до Держкіно у письмовій (вул. Кіото, 27, м. Київ, 02156) та електронній (info@usfa.gov.ua) формах лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа необхідно додати заяву за формою, наведеною у додатку 1 до Положення, та анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додатку 2 до Положення.

Строк розгляду пропозиція становить 3 робочих дні.

Контактна особа: головний спеціаліст юридичного відділу Держкіно Кондратенко Анна Олегівна (номер телефону: +38(044) 334 42 40, адреса електронної пошти: khizhnyak@usfa.gov.ua).

Додатково інформуємо, що відповідно до ч.ч. 3, 6 ст. 213 Закону України «Про культуру» та ч. 5 Положення кандидатури до складу конкурсної комісії подають громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань визначено Законом України «Про громадські об'єднання», згідно із яким громадська організація – це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Відповідно до частини дев’ятої статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання, забороняються.

З огляду на викладене та з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, просимо подати засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію.