Оголошується приймання заявок до складу Експертної комісії з надання грантів Президента України

02.09.2022

Відповідно до Указу Президента України від 06 лютого 1999 року № 127 "Про затвердження Положення про порядок надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів" Держкіно оголошує приймання заявок до складу Експертної комісії з надання грантів Президента України молодим діячам у галузі кінематографії.

До складу Експертної комісії можуть входити особи, які мають:

  • вищу фахову освіту або здобутки у сфері кінематографії, відзнаки, публікації, брали участь в авторитетних культурних форумах тощо;
  • досвід роботи у сфері кінематографії включно з досвідом участі в культурно-мистецьких проєктах;
  • досвід роботи в експертних комісіях, радах, робочих групах, журі, дослідницьких групах тощо.

Строк приймання заявок: з 2 вересня 2022 року до 17 годин 15 вересня 2022 року

Кандидатури до складу Експертної комісії призначаються Держкіно із числа осіб (самовисуванців), які подають заявки. Заявка має містити:

  1. Документи та інші матеріали, що підтверджують досвід роботи у сфері кінематографії/телебачення не менше одного року (публікації у засобах масової інформації, скріншоти інтернет-ресурсів, програмки конференцій, брошури, афіші тощо);

  2. Заяву претендента про участь у відборі, в якій зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, контактна інформація (поштова адреса, електронна адреса, номер телефону), інформація про відсутність судимості, притягнень до відповідальності за корупційні правопорушення, згода на обробку персональних даних, згода на проведення відеозйомки, аудіозапису та телевізійної зйомки всього процесу конкурсного відбору з можливістю трансляції, оприлюднення та подальшого поширення (в тому числі за участю телерадіоорганізацій та/або інших засобів масової інформації) (Заява);

  3. Копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України претендента, копія трудової книжки або документів, які підтверджують досвід роботи, копія документа про вищу освіту, інші документи на розсуд претендента, що підтверджують його професійні досягнення і фаховий рівень;

  4. Біографічну довідку (резюме) претендента.

Документи надсилаються на електронну адресу derzkino.granty@gmail.com одним листом у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ окремим файлом.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у документах, несуть претенденти.

Датою отримання Держкіно документів вважається дата їх надходження на електронну адресу, зазначену в оголошенні про прийом заявок. Держкіно не пізніше одного робочого дня з дати отримання документів надсилає на електронну адресу організації підтвердження про їх одержання.

У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежно секретар Експертної комісії повідомляє про це претендента засобами електронного і телефонного зв’язку.

До завершення зазначеного в оголошенні строку приймання документів претендент може подати документи, виправлені з урахуванням зауважень.

Документи, подані після завершення зазначеного в оголошенні про прийом заявок строку приймання документів, не розглядаються.

Телефон для довідок: (044) 334 42-40, відділ підтримки створення національних фільмів