Заява Державного агентства України з питань кіно стосовно реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка"

17.08.2022

Заява Державного агентства України з питань кіно стосовно реорганізації

ДП "Національний центр Олександра Довженка"

Обговорення питання реорганізації ДП "Національний центр Олександра Довженка" почалося ще задовго до війни в країні, в той час, коли Центр ще перебував у сфері управління МКІП. Війна в Україні лише актуалізувала це питання.

Наказом Держкіно не передбачається ліквідації Національного центру Олександра Довженка, лише його реорганізація:

- шляхом виділу з утворенням окремої (самостійної) юридичної особидержавного підприємства "Українська анімаційна студія";

- шляхом виділу та передачі повноважень щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, вихідних матеріалів фільму, створених повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, а також фільмокопій фільмів, створених в Україні за рахунок коштів юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, до державної установи "Науковий центр кінематографії України".

Всі інші функції та завдання, передбачені Статутом ДП "Національний центр Олександра Довженка", залишаються за Центром. Це дозволить ДП "Національний центр Олександра Довженка" приділити більшу увагу розвитку музейної справи та кінокультури, організації різноманітних івентів для її збагачення та поширення.

Прийняття Агентством рішення про реорганізацію ДП "Національний центр Олександра Довженка" ґрунтується на наступному.

1) Задля подальшого розвитку національної анімації, відповідно до статей 80, 104 – 107, 109 Цивільного кодексу України, статті 56 Господарського кодексу України, законів України "Про управління об'єктами державної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", "Про кінематографію", є необхідність реорганізувати державне підприємство "Національний центр Олександра Довженка" шляхом виділу з утворенням окремої (самостійної) юридичної особи – державного підприємства "Українська анімаційна студія".

Тому що:

Нині в Україні існує вкрай обмежена кількість анімаційних студій. Всі діючі анімаційні студії мають виключно приватну форму власності. До 2019 р. було Державне підприємство "Українська кіностудія анімаційних фільмів" – державна українська анімаційна кіностудія, що існувала у Києві більше 60 років (1959—2019). Це була найстаріша українська державна студія анімаційних фільмів, що була заснована у 1959 році шляхом виокремлення зі складу державної Київської студії науково-популярних фільмів, але, на жаль, ліквідована у 2019 році.

30 червня 2019 року згідно з наказом Міністерства культури України від 29.03.2019 № 256 "Про реорганізацію Державного підприємства "Українська кіностудія анімаційних фільмів" Державне підприємство "Українська кіностудія анімаційних фільмів" було реорганізоване шляхом приєднання його до ДП "Національний центр Олександра Довженка".

ДП "Національний центр Олександра Довженка" не займається виробництвом анімаційних фільмів, а дохід отримує від державних дотацій та оренди нежитлових приміщень. Більше того, в структурі ДП "Національний центр Олександра Довженка" не утворено підрозділ, який би опікувався питаннями анімації. Майно Державного підприємства "Українська кіностудія анімаційних фільмів", яке передано до ДП "Національний центр Олександра Довженка" на підставі передавального акта, не використовується за цільовим призначенням та перебуває з 2019 року в зачиненому приміщенні. Утримання нежитлових приміщень площею 982,2 кв. м., прибудинкової території здійснюється за рахунок державного підприємства "Національна кінематека України". ДП "Національний центр Олександра Довженка" самоусувається від компенсації витрат, пов’язаних з утриманням даних нежитлових приміщень. Через це державне підприємство "Національна кінематека України" змушене звертатись до суду задля стягнення ДП "Національний центр Олександра Довженка" заборгованості, пов’язаної з утриманням нежитлових приміщень. Зараз борг складає близько 300000,00 грн. Тобто, дії ДП "Національний центр Олександра Довженка" призводять до нераціонального витрачання державних коштів.

Утворене державне підприємство "Українська анімаційна студія" буде правонаступником майнових та немайнових прав та обов’язків Державного підприємства "Українська кіностудія анімаційних фільмів" та продовжить славетну історію національної анімації.

2) Статтею 17 Закону України "Про кінематографію" передбачено створення Державного фонду фільмів України.

ДП "Національний центр Олександра Довженка" не є архівною установою у розумінні чинного законодавства України щодо забезпечення обліку і зберігання архівних документів, використання відомостей, що в них містяться, та формування Національного архівного фонду і/або здійснення управління, науково-дослідної та інформаційної діяльності у сфері архівної справи і діловодства. У статуті Центру зазначено, що підприємство є закладом культури.

Центр Довженка є госпрозрахунковим підприємством із частковою дотацією з Державного бюджету. Фактично, за Господарським кодексом України підприємство має за рахунок доходу, отриманого від здійснення своєї господарської діяльності, покривати всі видатки, пов’язані із основною статутною діяльністю. Однак, в останні роки Центр Довженка підтримує свою статутну діяльність лише за рахунок дотації, отриманої від Держави, – у 2021-2022 роках ця сума складає 7606,0 тис. грн. щороку, – а також доходів, отриманих Центром Довженка від оренди приміщень. Жодної іншої діяльності, від якої Центр Довженка як госпрозрахункове підприємство має отримувати прибуток, не здійснюється. Натомість, при формуванні бюджету на 2022 рік Центром Олександра Довженка було подано запит на збільшення дотації із Державного бюджету до 20000,00 тис. грн.

Статутом Центру встановлено, що Фільмофонд є державною власністю і переданий Центру на зберігання. Колекція фільмів та інших кіноматеріалів Фільмофонду не входить до складу майна, яке відображається у самостійному балансі центру. Отже, Центр є лише зберігачем Фільмофонду, а не самим Фільмофондом та архівною установою, створеною для цього.

Створення Державного фонду фільмів України прямо передбачено статтею 17 Закону України "Про кінематографію".

У липні 2011 р. було утворено державну установу "Науковий центр кінематографії України". Це державна науково-дослідна установа, заснована на праві державної власності, зараз вона належить до сфери управління Державного агентства України з питань кіно. Одним із завдань ДУ "Науковий центр кінематографії України" є розробка проєктів, які сприяють збереженню національної кіноспадщини, та створення на базі сучасних інформаційних технологій банку даних кінематографічної інформації, її компьютерна обробка та поширення, а також ряд питань, пов’язаних із науковими дослідженнями у сфері кінематографії. Саме з метою створення Державного фонду фільмів України приймалося рішення реорганізувати державну установу "Науковий центр кінематографії України". Для цього ДП "Національний центр Олександра Довженка" має передати повноваження щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, вихідних матеріалів фільму, створених повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, а також фільмокопій фільмів, створених в Україні за рахунок коштів юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, до державної установи "Науковий центр кінематографії України". Як наукова установа, вона може користуватися податковими пільгами відповідно до законодавства України. Тобто, це буде державна установа, що здійснює архівну та науково-дослідницьку діяльність з метою розвитку фільмофонду, відновлення, реставрування і збереження творів національної та світової кінематографічної спадщини, розповсюдження відповідної інформації.

Натомість, це дозволить ДП "Національний центр Олександра Довженка" приділити більшу увагу розвитку музейної справи та кінокультури.

Отже, ще раз наголошуємо, що наказом Держкіно не передбачається ліквідації Центру Олександра Довженка, лише його реорганізація.

При реорганізації будь-якої установи в жодному разі не йде мова про звільнення чи розпуск працівників. У таких випадках за трудовим законодавством всім працівникам пропонується місце роботи на аналогічних посадах у новій структурі. Працівник має право вирішувати чи буде він працювати далі, чи прийме інше рішення, наприклад, бути переведеним до іншої організації. При реорганізації Центру Олександра Довженка буде утворено три самостійних (окремих) юридичних особи і всі працівники зможуть за своїм фахом отримати робоче місце в одній із цих організацій.