Сектор популяризації національних фільмів, проведення заходів кінокомісій

Структура підрозділу:
Завідувач сектору популяризації національних фільмів, проведення заходів кінокомісій
Вакуленко Олена Григорівна +380 44 280 06 84 м. Київ, вул. Лаврська, 10, к. 429 email: vakulenko@usfa.gov.ua
Чисельність спеціалістів – 2

Основні завдання

Основними завданнями сектору є:
- забезпечення діяльності Держкіно щодо координації заходів з фестивальної підтримки національних фільмів;
- представлення національного кінематографа України на міжнародних кінофестивалях, форумах тощо;
- координація разом з іншими структурними підрозділами Держкіно в рамках компетенції роботи з ведення кінофестивальної діяльності з відповідними українськими та закордонними організаціями, визначеними в установленому порядку відповідальними за проведення міжнародних кінофестивалів в Україні та за кордоном, Днів українського кіно в зарубіжних країнах та іноземного кіно в Україні, інших відповідних заходів з підтримки національних фільмів, визначення перспектив і напрямів розвитку фестивальної діяльності Держкіно;
- реалізація конституційних прав громадян на інформацію шляхом залучення широкої громадськості до процесів формування державної політики та прийняття суспільно значимих управлінських рішень.

Функції

Сектор, відповідно до покладених на нього завдань, виконує такі основні функції:
- бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики в галузі кінематографії;
- в рамках компетенції розробляє проєкти періодичних планів здійснення та розвитку кінофестивальної діяльності Держкіно, бере участь у забезпеченні виконання відповідних документів;
- бере участь у розробці та реалізації національних і державних програм розвитку кінематографії з питань, що входять до компетенції сектора;
- вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства України в сферах діяльності, віднесених до компетенції сектора, а також формування та здійснення державної політики у сфері кіно з питань організації та популяризації національних фільмів;
- бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на реалізацію щодо координації заходів з фестивальної підтримки національних фільмів тощо;
- бере участь у створенні привабливого іміджу України на світовому кіноринку;
- в рамках компетенції разом з відповідними структурними підрозділами Держкіно та українськими і закордонними організаціями, визначеними в установленому порядку відповідальними за проведення міжнародних кінофестивалів в Україні та за кордоном, Днів українського кіно в зарубіжних країнах та іноземного кіно в Україні, інших відповідних заходів з підтримки національних фільмів, координує інформаційне та організаційне забезпечення кінофестивальної роботи Держкіно, а також участі керівництва Держкіно у відповідних міжнародних заходах, бере участь в організації та проведенні таких заходів в Україні та за кордоном;
- координує роботу по вивченню прогресивного досвіду в сфері компетенції сектора, у тому числі шляхом використання іноземних джерел інформації, робочих поїздок співробітників сектора, їх участі у конференціях і семінарах, фестивалях, навчальних і стажувальних курсах, практикумах, тренінгах і програмах, інших заходах в Україні та за кордоном, проведенні зустрічей, засідань, консультацій і переговорів з представниками міністерств і відомств, інших організацій, підприємств і установ сфери кіно, міжнародних організацій, європейських інституцій для ознайомлення з законодавчими, організаційними та економічними засадами функціонування національної та світової кіноіндустрії;
- разом з відповідними підрозділами Держкіно бере участь в рамках компетенції сектора в інформаційному та організаційному забезпеченні в установленому порядку виїзду за кордон у службові відрядження керівництва Держкіно, формуванні складу делегацій, для участі в фестивалях, Днях кіно, семінарах, офіційних візитах та інших заходах, підготовці та погодженні з Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України та Кабінетом Міністрів України технічних завдань та відповідних дозвільних документів. У разі визначення в установленому порядку керівництвом Держкіно співробітників структурних підрозділів Держкіно або відповідних українських і закордонних організацій для виїзду за кордон у службове відрядження, участі у складі делегації на чолі з керівником Держкіно у заходах або відповідальними за проведення міжнародних кінофестивалів в Україні та за кордоном, Днів українського кіно в зарубіжних країнах та іноземного кіно в Україні, інших відповідних заходів з координації фестивальної підтримки національних фільмів зазначені співробітники або організації здійснюють необхідне інформаційне та організаційне забезпечення такого відрядження або заходу, в тому числі ведення відповідного листування, підготовку та погодження в рамках встановленої процедури з відповідними управліннями, відділами та секторами Держкіно, Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України та Кабінетом Міністрів України технічних завдань, відповідної дозвільної, фінансової та звітної документації (накази, кошториси, договори, звіти тощо), оформлення необхідних повноважень і документів, за належного фінансування замовлення, у разі необхідності, залу офіційних делегацій, інших робіт і послуг, придбання товарів тощо;
- відповідно до встановлених норм і на письмову вимогу керівництва Держкіно звітує про результати роботи сектора;
- виконує письмові доручення керівництва Держкіно, бере участь у підготовці матеріалів з питань, що входять до компетенції сектора;
- здійснює ці та інші функції, що випливають з покладених на сектор завдань, за належного матеріального, програмного та технічного забезпечення сектора, в тому числі сучасною комп’ютерною технікою, електронними засобами інформації з підключенням до світових систем комунікації, міжнародним телефонним і факсовим зв’язком, послугами поштового зв’язку, іншим необхідним технічним і канцелярським приладдям і послугами тощо, а також фінансування у повному обсязі потреб сектора, пов’язаних з забезпеченням міжнародних, фестивальних та інших заходів в Україні та за кордоном в рамках компетенції сектора.