Відділ зв'язків з громадськістю та ЗМІ, діловодства і контролю та взаємодії з Радою з державної підтримки кінематографії

Структура підрозділу:
Начальник відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ, діловодства і контролю та взаємодії з Радою з державної підтримки кінематографії
Титаренко Лариса Володимирівна + 380 44 280 06 62 м. Київ, вул. Лаврська, 10, к. 416 email: tytarenko@usfa.gov.ua email: press@usfa.gov.ua
Чисельність спеціалістів – 4

Основні завдання

Основними завданнями відділу є реалізація державної інформаційної політики в частині висвітлення діяльності Держкіно, здійснення організаційного забезпечення діяльності Ради з державної підтримки кінематографії, забезпечення відкритого доступу до відомчих даних (інформації), якщо інше не встановлено законодавством.

Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі основні функції:

- забезпечення реалізації державної політики з питань ведення діловодства, контролю звернень громадян та їх виконання;

- організація підготовки засідань Ради з державної підтримки Держкіно, здійснення контролю щодо термінів та якості підготовки запланованих до розгляду питань, здійснення підготовки проектів рішень Ради, ведення та оформлення протоколів засідань, а також здійснення контролю за своєчасним виконанням рішень Ради;

- забезпечення прийняття, реєстрації та обліку запитів на публічну інформацію у письмовій формі (поштою), встановлення термінів задоволення запитів на публічну інформацію, передачу запитів керівникам структурних підрозділів Держкіно та здійснення контролю за своєчасним наданням відповіді на запит;

- забезпечення відкритого доступу до відомчих даних (інформації), якщо інше не встановлено законодавством;

- здійснення контролю за підготовкою, оформленням, об’єктивною перевіркою звернень громадян та своєчасним наданням відповідей на звернення громадян;

- організація доступу до публічної інформації відповідно до Законів України "Про доступ до публічної інформації" та "Про інформацію" в межах компетенції Відділу;

- сприяння взаємодії з відповідними структурами центральних органів виконавчої влади, акредитованими ЗМІ іноземних держав, громадськими організаціями та іншими об’єднаннями громадян;

- забезпечення оприлюднення на офіційному вебсайті та у мережі Інтернет інформації про діяльність Держкіно;

- підготовка інформаційних матеріалів для розміщення у ЗМІ;

- здійснення супроводу Голови Держкіно і його заступників під час їхніх службових відряджень;

- організація пресконференцій, брифінгів, інформування ЗМІ про "круглі столи" з участю Голови Держкіно і його заступників;

- у випадках, передбачених Інструкцією з діловодства, завіряння документів печаткою.