Відділ державного регулювання кіновідеопрокату

Структура підрозділу:
Начальник відділу державного регулювання кіновідеопрокату
Іллєнко Марія Вадимівна +380 44 280 15 72 м. Київ, вул. Лаврська, 10, к. 406 email: illienko@usfa.gov.ua
Чисельність спеціалістів – 5

Основні завдання

Основними завданнями відділу є реалізація державної політики у сферах прокату і публічного демонстрування кіновідеофільмів.

Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі основні функції:

- здійснює, в межах своєї компетенції, координацію роботи державних підприємств кіновідеомережі і кіновідеопрокату України;

- сприяє створенню пріоритетних умов у прокаті та при демонструванні для творів вітчизняного кіномистецтва;

- створює державний реєстр кіно, теле, відеопродукції;

- створює комп’ютерну базу даних Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;

- надає Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

- організовує роботу Експертної комісії з питань публічного демонстрування і розповсюдження фільмів на території України;

- контролює дотримання вимог Положення про Державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів;

- надає методичну та практичну допомогу, в межах своєї компетенції, місцевим державним органам виконавчої влади, органам державного управління кіновідеомережею і кіновідеопрокатом, суб’єктам кіновідеопідприємницької діяльності.