Відділ підтримки створення національних фільмів

Структура підрозділу:
Начальник відділу підтримки створення національних фільмів
Флорес Євгенія Леонідівна +380 44 280 07 95 м. Київ, вул. Лаврська, 10, к. 405 email: flores@usfa.gov.ua
Чисельність спеціалістів – 6

Основні завдання

Основними завданнями відділу є реалізація державної політики у сферах формування та реалізації програм створення та розповсюдження національних фільмів.

Функції

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує такі основні функції:
- бере участь у розробці та економічному обґрунтуванні проєктів законодавчих та нормативних актів з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- здійснює організаційне та документальне забезпечення проведення конкурсного відбору кінопроєктів для формування програм створення і розповсюдження національних фільмів;
- здійснює в межах своєї компетенції формування програм створення та розповсюдження національних фільмів;
- бере участь у межах своєї компетенції в реалізації державних цільових програм в частині здійснення заходів щодо виробництва та розповсюдження національних фільмів;
- бере участь у підготовці та укладенні договорів на виробництво та розповсюдження національних фільмів на умовах державного замовлення та державної фінансової підтримки;
- здійснює контроль за виконанням зобов’язань виробників щодо термінів виробництва та розповсюдження фільмів;
- здійснює у встановленому порядку видачу посвідчень національного фільму;
- в межах компетенції бере участь у підготовці документів щодо надання статусу продукту спільного виробництва;
- готує аналітичні та інформаційні матеріали з питань створення та розповсюдження національних фільмів, бере участь у підготовці та проведенні нарад, семінарів з питань удосконалення виробничої діяльності підприємств кінематографії;
- здійснює листування з центральними органами виконавчої влади, місцевими органами самоврядування, підприємствами і організаціями з питань, що відносяться до компетенції відділу;
- готує в межах своєї компетенції проєкти наказів Державного агентства України з питань кіно та організовує їх виконання;
- сприяє збереженню національної кінематографічної спадщини та поверненню в Україну національної кіноспадщини;
- сприяє залученню до процесу виробництва позабюджетних інвестицій.