ПРОТОКОЛ № 2 засідання Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно від 07.07.2021

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Громадської Ради

при Державному агентстві України з питань кіно

 

Дата проведення:

07.07.2021 р.

Час проведення:

10 год. 00 хв.

Формат проведення:

відеоконференція

На засіданні присутні 14 членів Громадської ради:

 1. Авраменко Володимир Андрійович, ГО «Назустріч сонцю»
 2. Артеменко Юрій Анатолійович, ГО «Індустріальний Телевізійний Комітет»
 3. Борисенко Олександр Васильович, ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1»
 4. Войтенко Володимир Миколайович, ГО «Творче об’єднання «Вавилон 13»
 5. Голубєва Олена Євгеніївна, ГС «Українська анімаційна асоціація»
 6. Ільчук Тетяна Вікторівна, ГО «Об’єднання захисників надбань та відродження українського кіномистецтва»
 7. Калайда Світлана Вадимівна, ГО «Грін Скрін»
 8. Коваленко Олександр Миколайович, ГО «Мрія життя»
 9. Коробіна Світлана Віталіївна, ГО «Міжнародна асоціація розвитку і підтримки української культури»
 10. Максименко-Довгич Жанна Віталіївна, ГО «Українська Гільдія Режисерів»
 11. Притула Станіслав Вікторович, ГС «Асоціація кіноіндустрії України»
 12. Стройко Ірина Анатоліївна, ВГО «Асоціація правників України»
 13. Сьомкін Сергій Вікторович, Асоціація «Індустріальний Телевізійний Комітет»
 14. Шереметьєв Віталій Олександрович, ГО «Нарешті»

 

На засіданні з поважних причин відсутня 1 особа:

 1. Ільяшенко Олександр Олександрович, ГО «Буковинська кінокомісія»

 

Представники Державного агентства України з питань кіно (далі - Держкіно):

 1. Бударін Ігор Миколайович, начальник юридичного відділу Держкіно
 2. Титаренко Лариса Володимирівна, начальник відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ, діловодства і контролю та взаємодії з Радою з державної підтримки кінематографії

 

Інші особи, додатково запрошені взяти участь у засіданні Громадської ради:

 1. Гнатюк Наталія, адвокатка, генеральна директорка ТОВ «ГО НЕТ»

 

Відкрив засідання голова Громадської ради Притула С.В., який поставив на голосування та затвердження Порядок денний.ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Громадської ради від 07.07.2021

 1. Попередній план та графік, визначення ключових напрямів роботи Громадської Ради при Держкіно.
 2. Розгляд звернення Гнатюк Наталії, адвокатки, генеральної директорки ТОВ «ГО НЕТ», щодо необхідності висловлення позиції Громадської ради Держкіно в контексті захисту авторських прав.
 3. Відповідність та ефективність процедур та правил проведення творчих конкурсів відбору кінопроектів (пітчингів) для подальшого надання державної підтримки в сфері кінематографії.
 4. Оптимізація ведення Списку (реєстру) фільмів, на які видано державне посвідчення Державного агентства України з питань кіно.
 5. Інше.

Пропозиції та коментарі: Відсутні

Голосували: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішено: затвердити Порядок денний засідання.

 

ПИТАННЯ 1. Попередній план та графік, визначення ключових напрямів роботи Громадської Ради при Держкіно.

Голова Громадської ради Притула С.В. виніс пропозицію проводити засідання Громадської ради щоквартально, зокрема в першу середу першого місяця кожного кварталу (січень, квітень, липень, жовтень). Таким чином, планові чергові засідання Громадської ради Держкіно у період 2021-2023 рр. проходитимуть за наступним графіком: 6 жовтня 2021 р., 5 січня 2022 р., 6 квітня 2022 р., 6 липня 2022 р., 5 жовтня 2022 р., 4 січня 2023 р.

У разі виникнення потреби чи питань, що потребують невідкладного розгляду та нагального вирішення можуть скликатись позачергові засідання Громадської ради за ініціативи членів Громадської ради або голови Громадської ради.

Засідання Громадської ради можуть проводитись як в оффлайн, так і в онлайн режимі (у форматі відеоконференції), а також змішано - у випадку неможливості взяти участі в оффлайн засіданні, члени Громадської ради мають можливість долучитись до обговорень за допомогою будь-якого засобу зв’язку. Ці формати зустрічей є взаємозамінними, рішення прийняті в рамках як онлайн, так і оффлайн формату участі є легітимними та мають однакову юридичну силу.

Окрім того, Притула С.В. запропонував обговорити та внести відповідні зміни до Положення, що безпосередньо регулює діяльність Громадської ради при Держкіно. Відповідні зміни та рекомендації членів Громадської ради будуть обговорені та затвердженні в робочому порядку.

Голосували: «за» – 14, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішено:

 1. затвердити графік чергових засідань Громадської ради на період 2021-2023 рр. відповідно до наступного календарного плану: 6 жовтня 2021 р., 5 січня 2022 р., 6 квітня 2022 р., 6 липня 2022 р., 5 жовтня 2022 р., 4 січня 2023 р., а також закріпити можливість проводити позачергові засідання у разі виникнення потреби;
 2. узгодити форму проведення засідань - онлайн та оффлайн, що є взаємозамінними та мають однакову юридичну силу;
 3. розробити та погодити зміни до Положення про Громадську раду при Держкіно.

 

ПИТАННЯ 2. Розгляд звернення Гнатюк Наталії, адвокатки, генеральної директорки ТОВ «ГО НЕТ» щодо необхідності висловлення позиції Громадської ради Держкіно в контексті захисту авторських прав.

До Громадської ради Держкіно надійшло звернення Гнатюк Наталії, адвокатки, генеральної директорки ТОВ «ГО НЕТ», від 30 червня 2021 р. з проханням направити запит до Держкіно щодо захисту авторських прав, зокрема у справі держави Україна проти HBO щодо серіального продукту «Чорнобиль».

Пропозиції та коментарі: Сьомкін С.В. висловив прохання до ініціатора питання (члена Громадської ради - Авраменка В.А.) презентувати суть та проблему, що стала підставою для звернення. Натомість, була висловлена та погоджена пропозиція вислухати заявницю Гнатюк Н., яка заздалегідь була запрошена за присутня на засіданні Громадської ради.

Зміст та обґрунтування звернення: В рамках доповіді Гнатюк Н. акцентувала увага на наступних ключових моментах:

 • Україна є власником авторських прав на документальну хроніку, таким чином у разі використання об'єктів авторського права з кінохронік порушуються права держави України;
 • відповідно до позиції заявниці при виготовленні серіального продукту «Чорнобиль» компанія HBO не отримала дозволу на використання матеріалів документальної хроніки;
 • в рамках розгляду та дослідження відповідних порушень правовласники об'єдналися з метою підготовки позиції для належного досудового врегулювання можливого спору.

В рамках обговорення члени Громадської ради обговорили із заявницею Гнатюк Н. форми та види порушень, які на її думку виникли при підготовці HBO свого проекту, ефективні способи врегулювання спору та найімовірнішу стратегію реагування.

Пропозиції та коментарі: Притула С.В. звернув увагу членів Громадської ради на те, що ані стратегії захисту порушених прав, форма їх захисту та компенсаторні підходи жодним чином не мають впливати на рішення Громадської ради. Оскільки предметом розгляду є не юридичне чи експертне консультування, а необхідність звернення до державних органів як представників громадськості з метою акцентувати увагу на порушення авторських прав.

Також Притула С.В. висловив прохання до заявниці Гнатюк Н. щодо направлення до Громадської ради додаткових документів, зокрема: обґрунтованої довідки щодо конкретних порушень, які вбачаються в рамках зазначених правовідносин; вичерпний перелік пропозицій та рекомендацій щодо змісту звернення до органів центральної влади, в межах компетенції яких розгляд вказаних питань.

Пропозиції та коментарі: Голубєва О.Є. також акцентувала увагу на те, що громадськість не обмежується представниками Громадської Ради при Держкіно, оскільки громадські ради які створюються при більшості органів центральної влади, а відтак коректно та ефективно буде також звернутись до них за підтримкою.

Голосували: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішено:

 1. отримати від заявниці Гнатюк Н. додаткову аргументацію щодо необхідності направлення звернення та якого змісту;
 2. отримати від заявниці та ініціатора звернення проекти звернень, обговорити та погодити їх в робочому порядку;
 3. направити відповідне звернення до Держкіно та інші органи центральної виконавчої влади, відповідно до запиту в рамках звернення.

 

ПИТАННЯ 3. Відповідність та ефективність процедур та правил проведення творчих конкурсів відбору кінопроектів (пітчингів) для подальшого надання державної підтримки в сфері кінематографії.

Питання до обговорення було ініційоване членкинею Громадської ради Максименко-Довгич Ж.В. В рамках попереднього обговорення Максименко-Довгич Ж.В. було акцентовано увагу на недосконалості правил, процедур та проведення пітчингів, зокрема, непропорційність кількості робіт та часу їх експертування; прозорості та неоднозначності критеріїв оцінювання проектів, формування пулу експертів для оцінки проектів, технічні та змістовні критерії їх відбору, а також своєчасності оголошення всіх етапів конкурсу для їх належного проведення.

Пропозиції та коментарі: Голубєва О.Є. звернула увагу на непропорційне навантаження на експертів щодо кількості робіт, які вони повинні проаналізувати та оцінити. Поміж тим, пані Олена вказала на диспропорційність між кількістю поданих проектів та часу, який виділяється на їх аналіз, відтак можливо необхідно або збільшити строки для роботи експерту над проектом, або ж збільшити кількість експертів.

Також Голубєва О. вказала, що невідповідність об'єму роботи до виділеного часу проблема не виключно експертів, оскільки уповноважені співробітники Держкіно також не встигають своєчасно організовувати та проводити етапи пітчингів – це призводило до технічних помилок у підрахунках оцінок.

Зрештою, членкиня Громадської ради запропонувала підготувати звернення та рекомендації від Громадської ради, де висвітлити недоліки чинної системи та процедури проведення пітчингів, а також надати свої пропозиції для їх покращення.

Пропозиції та коментарі: Притула С.В. погодився та зазначив, що мають місце надзвичайно короткі строки оголошень, підготовки та оцінки проектів. При цьому існує проблема належного заповнення карток оцінювання та їх юридичної сили у разі оскарження рішень.

С. Притула запропонував консолідувати зусилля всіх сторін, зокрема конкурсантів (заявників на конкурс), експертів та працівників Держкіно, з метою розробки єдиного підходу до проведення пітчингів, уникнення порушень та ускладнень. Можливими форматами спілкування можуть стати робочі зустрічі, круглі столи чи конференції для обговорення удосконалення процедур пітчингів. А також направити рекомендації від Громадської ради до Держкіно, а також від профільних організацій, представниками від яких є члени Громадської ради.

Пропозиції та коментарі: Ільчук Т.В. запропонувала ініціювати від імені Громадської ради створення робочої групи при Держкіно з метою аналізу та підготовки рекомендацій з цих питань. В рамках робочої групи будуть акумульовані підходи всіх зацікавлених осіб, а не лише організацій, представлених в Громадській раді, зокрема Держкіно, індустрії, інститутів громадянського суспільства, що спільно напрацюють рекомендації та логічні зміни до правил та процедур проведення пітчингів. Відповідно, саме ці рекомендації та зміни доцільніше підтримати від імені Громадської ради.

Голосували: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішено:

 1. звести пропозиції членів Громадської ради щодо процедур та правил проведення творчих конкурсів відбору кінопроектів (пітчингів) для подальшого надання державної підтримки в сфері кінематографії (під керівництвом Максименко-Довгич Ж.В.);
 2. направити звернення до Держкіно з відповідними пропозиціями та рекомендаціями, а також з ініціативою створити робочу групу щодо вдосконалення процедур та правил пітчингів, до якої включити представників Держкіно, Громадської ради при Держкіно, індустрії, а також всіх зацікавлених осіб.

 

ПИТАННЯ 4. Оптимізація ведення Списку (реєстру) фільмів, на які видано державне посвідчення Державного агентства України з питань кіно.

Борисенко О.В. ініціював розгляд даного питання, зважаючи на наступне. Наразі на сайті Держкіно реєстри фільмів розміщуються у вигляді двох списків в форматі .pdf, лише за три останні роки і лише на кінотеатральний показ, немає інформації щодо телевізійних прав, прокатних посвідчень некомерційних відео. Ситуація полягає в тому, що навіть цей обмежений реєстр не повною мірою відображає необхідну інформацію, що призводить до необхідності додаткових запитів до Держкіно. Окрім того, весь реєстр на базі Держкіно заповнюється та ведеться вручну, будь-яка автоматизація відсутня.

Борисенко О. пропонує обговорити це питання, можливо направити відповідні звернення з підтримкою виділення коштів для Держкіно в рамках бюджетного процесу для автоматизації та оптимізації ведення Реєстрів.

Пропозиції та коментарі: Сьомкін С.В. відзначив позитивність та значення автоматизації ведення державних реєстрів в сфері кіно. Поміж тим, наголосив, що бюджетування цього питання проводилось не один рік і є доволі проблемним. Окрім того, окрему увагу треба зважати на те, яка інформація має бути повністю доступна громадськості, а яка є інформацією з обмеженим доступом, хоча і повністю включена до реєстру.

Пропозиції та коментарі: Притула С.В. запропонував вислухати Бударіна І.М., начальника юридичного відділу Держкіно, щодо розвитку даного питання в Держкіно.

Пропозиції та коментарі: Бударін І.М. прокоментував, що на даний момент в Держкіно відбувається перехід на електронні прокатні посвідчення та вносяться зміни в Постанову Кабінету Міністрів України № 1315 (щодо ведення державних реєстрів). Наразі зміни пройшли погодження з усіма зацікавленими Міністерствами - це Міністерство фінансів, Мінекономіки, Міністерство цифрової трансформації та Міністерство культури та інформаційної політики. Наразі знаходиться на погодженні у Державній регуляторній службі, надалі процедурно необхідно проведення правової експертизи Мін’юсту та буде винесене на розгляд Уряду.

Також Бударін І.М. звернув увагу на те, що відбувся перехід на новий сайт Держкіно, але на попередній версії сайту повністю збережена інформація щодо раніше виданих прокатних посвідчень. Поміж тим, Бударін І.М. погодився, що використання даних реєстр ускладнене та потребуються технічні зміни, що пов'язані з фінансовою складовою. Але наразі Держкіно активно співпрацює з Мінцифровою над розробкою електронних прокатних посвідчень та прийняття змін до вказаної постанови, зрештою, прямо вплине на візуалізацію даних в реєстрі.

Пропозиції та коментарі: Сьомкін С.В. звернув увагу на те, що прийняття та застосування нових електронних прокатних посвідчень та внесення інформації про них в електронний реєстр - не означає, що всі попередньо видані прокатні посвідчення будуть оцифровані під цей реєстр. С.В. запропонував Держкіно прокомунікувати це питання з Мінцифрою.

Пропозиції та коментарі: Стройко І.А. наголосила, що надзвичайно важливим також є чіткий, своєчасно оновлений перелік проектів, показ яких заборонено на території України.

Пропозиції та коментарі: Притула С.В. вказав, що наявність електронних посвідчень може і не передбачати створення електронного реєстру. Поміж тим, за потреби Громадська рада може направити звернення до Держкіно з рекомендацію оцифрування та долучення до нього і попередньо виданих прокатних посвідчень

Голосували: «за» – 13, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішено: звернутись до Держкіно зі зверненням, що включатиме наступні пункти:

 1. рекомендувати Держкіно взяти до уваги нагальну необхідність розробки електронної бази (реєстру) прокатних посвідчень та включити це питання до плану роботи на період 2021-2022 рр.;
 2. звернути увагу Держкіно на необхідність позначки на відповідних сторінках з реєстрами чинного сайту про можливість доступу до даних реєстрів попередньої версії сайту;
 3. при розробці електронною бази залучити представників Громадської ради до надання пропозицій (зокрема, в рамках ТЗ передбачити наступні можливості: 1. доступ до реєстру не лише в локальній мережі Держкіно, а і з будь-якої мережі та пристрої; 2. включити перелік фільмів, що заборонені до показу на території України з датою заборони та можливість отримання електронний витяг про це прямо з реєстру.

 

ПИТАННЯ 5. Інше

5.1. Було обговорено питання прийняття та ратифікації Україною Європейської конвенції про спільне кінематографічне виробництво (Редакція 2.0).

Одноголосно погоджена її необхідність для України. Планується, що Громадська рада долучиться з підтримкою Конвенції 2.0. в рамках процедур ратифікації в Верховній Раді України, а також масштабує інформування громадськості щодо її важливості.

5.2. Озвучено питання до Держкіно щодо етапу, на якому перебуває створення електронного кабінету для проведення пітчингів, зокрема для аплікантів, експертів, впровадження електронної системи фіксації оцінок. У відповідь - представник Держкіно Бударін І.М. зазначив, що відповідні електронні кабінети в розробці з Мінцифри, планується їх завершити до кінця 2021 р.

 

Голова Громадської ради Притула С.В. запропонував закрити засідання 07.07.2021

Голосували: «за» - 13, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Вирішено: Рішення прийняте.

 

Голова Громадської ради                                           С.В. Притула

 

Секретар Громадської ради                                        Т.В. Ільчук