Звіт про громадське обговорення проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності у сфері кінематографії”

ЗВІТ

про громадське обговорення

проєкту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності у сфері кінематографії”

   

   1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Державне агентство України з питань кіно

  1. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:

Проєкт Закону України “ Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності у сфері кінематографії ” розроблений Державним агентством України з питань кіно.

Метою прийняття проєкту акта є приведення Закону України «Про кінематографію» у відповідність та узгодження його норм із законами України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» та приведення законодавчих актів України у відповідність до Закону України «Про кінематографію» зокрема, уточнення повноважень органів управління кінематографії щодо діяльності та здійснення функцій у сфері кінематографії.

Громадське обговорення проводилось у відповідності до пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року  № 996, у форматі електронних консультацій.

Матеріали щодо проєкту акта було розміщено 06.03.2023 р. на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно (https://usfa.gov.ua/documents-page/gromadske-obgovorennya-proyektu-zakonu-ukrainy-pro-vnesennya-zmin-do-deyakykh-zakoniv-ukrainy-i780)

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймались до 06 квітня 2023 року у письмовому та/або електронному вигляді за адресами:

Державного агентства України з питань кіно

вул. Кіото, 27, Київ, 02156,

тел.: (044) 33-44-240 (вн. 211),

Е-mail: budarin@usfa.gov.ua

Державної регуляторної служби України

вул. Арсенальна, 9/11, Київ, 01011,

тел. 254-56-73, факс 254-43-93,

E-mail: inform@dkrp.gov.ua.

  1. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Обговорення проєкту акта здійснювалося з 06.03.2023 по 06.04.2023

  1. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства України з питань кіно за результатами обговорення:

Протягом встановленого терміну для обговорення з громадськістю пропозиції щодо проєкту акта не надходили.

  1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:
    Проєкт акта подано на погодження до Міністерства фінансів України, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства економіки України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України для надання зауважень і пропозицій.

Голова Державного агентства України з питань кіно                                                     Марина КУДЕРЧУК

13 квітня 2023 р.