Звіт про громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку кіно в Україні на період до 2027 року та операційного плану заходів з її реалізації

ЗВІТ

про громадське обговорення 

проєкту Стратегії розвитку кіно в Україні на період до 2027 року та операційного плану заходів з її реалізації

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Державне агентство України з питань кіно

2. Зміст питання або назва проєкту акта, що виносилися на обговорення:

Проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні на період до 2027 року та операційного плану заходів з її реалізації.

Проєкт акта розроблено з метою визначення перспектив розвитку кінематографії, що забезпечить вплив національного і світового кіномистецтва на духовне життя українського суспільства.

Розроблення Стратегії зумовлено актуальністю проблеми створення в Україні належних правових, організаційних, економічних, технологічних умов для розвитку національної кіноіндустрії, здатної забезпечити підвищення конкурентоспроможності національних фільмів, їх художньої та соціальної значимості та ефективної форми суспільного функціонування..

Громадське обговорення проводилось у відповідності до пункту 5 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996, у форматі електронних консультацій.

Матеріали щодо проєкту акта було розміщено 04.07.2023 р. на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно (https://usfa.gov.ua/upload/media/2023/07/04/64a423e6f3028-public-discussion-of-the-project-strategy.pdf ). Також проєкт Стратегії розвитку кіно в Україні на період до 2027 року та операційного плану заходів з її реалізації було надіслано до Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно для проведення громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту акта приймались до 31 липня 2023 року у письмовому та/або електронному вигляді на адресу:

Державного агентства України з питань кіно

вул. Кіото, 27, Київ, 02156,

тел.: (044) 3344240,

Е-mail: info@usfa.gov.ua 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Обговорення проєкту акта здійснювалося з 04.07.2023 р. по 31.07.2023 р. Протягом встановленого терміну, для обговорення з громадськістю, пропозиції щодо проєкту акта надійшли від:

- Людмили Горделадзе, членкині Спілки кінематографістів України

- ГО «Культурний вимір»

- Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення

- Асоціації правовласників та постачальників контенту (АППК)

- ДП «Національна кіностудія художніх фільмів ім. Олександра Довженка»

- Олени Гончарук, керівник Музею кіно Довженко-Центру

- ГС «Союз кінотеатрів України»

-  Національної спілки кінематографістів України

Протокол засідання Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно від 24.07.2023 № 2 щодо громадського обговорення проєкту Стратегії розвитку кіно в Україні на період до 2027 року та операційного плану заходів з її реалізації розміщено на офіційному веб-сайті Державного агентства України з питань кіно (https://usfa.gov.ua/documents-page/protokol-2-zasidannya-gromadskoi-rady-pry-derzhavnomu-agentstvi-ukrainy-z-pytan-kino-vid-24072023-i988 ).

Держкіно було проведено аналіз пропозицій та зауважень, що надійшли.

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Державного агентства України з питань кіно за результатами обговорення:

За період громадського обговорення надійшли зауваження та пропозиції щодо змісту проєкту від громадськості.

Більш детальна інформація щодо конкретних пропозицій та зауважень отриманих за час проведення обговорень з громадськістю наведена у Додатку.

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень:

Інформація щодо врахування пропозицій та зауважень громадськості наведена у Додатку.

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Зауваження і пропозиції до проєкту Стратегії розвитку кіно в Україні на період до 2027 року та операційного плану заходів з її реалізації враховані частково в межах конструктивних та обґрунтованих пропозицій. За результатом громадського обговорення прийнято рішення щодо доопрацювання проєкту акта з урахуванням конструктивних та аргументованих зауважень/пропозицій та надсилання його на погодження до заінтересованих органів.

 

Перший заступник Голови

Державного агентства України з питань кіно                                                       Юлія ШЕВЧУК

07 серпня 2023 р.

 

Додаток до звіту.