NEW! Кешрібейти

19 жовтня 2019 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» щодо надання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземним суб’єктом кінематографії при виробництві (створенні) фільму в Україні» від 20.09.2019 №130-ІХ, або, як його ще умовно називають, закон про кешрібейти.

Що таке кешрібейти та хто має право претендувати на їхнє отримання

Прийнятими змінами надається державна підтримка кінематографії у формі державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених іноземними кінематографістами при виробництві (створенні) фільму.

Єдиним суб’єктом, який може претендувати на отримання кешрібейту, є іноземний суб’єкт кінематографії.

При цьому, обов’язковою умовою отримання субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат є відсутність серед його власників (у т.ч. кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)), учасників, акціонерів, а також посадових осіб резидентів України.

З 1 січня 2021 року ще однією важливою вимогою стане і те, що отримувачі кешрібейтів мають знаходитися на загальній системі оподаткування.

Об’єктом державної підтримки у формі кешрібейту є фільми, які пройшли культурний тест.

Обсяги, в яких надаються кешрібейти:

1. Відшкодування 25 % загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів): заробітна плата працівникам; плату за послуги фізичним особам (акторам та/або іншим членам знімальних груп), включаючи, але не обмежуючись, гонорари та інші винагороди; придбання товарів, робіт, послуг; оренду майна; інші витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом фільму, який виробляється на території України (окрім амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів; витрат на проведення переговорів; фінансових витрат (у т.ч. проценти за кредитами); витрати операційної діяльності, що не включаються у собівартість виробництва фільму; витрати на розповсюдження фільму та проїзд членів знімальної групи і акторів під час зйомок за межами України; заробітна плата або будь-які інші види винагороди, що виплачуються (надаються) акторам або членам знімальної групи, які є нерезидентами України (крім витрат, які оподатковуються на території України))

Також, суб’єкт може додатково отримати відшкодування у розмірі 5% загального обсягу кваліфікованих витрат (платежів) якщо мінімум чотири культурні критерії культурного тесту є виключно українськими  або якщо фільм містить сцени не менше 5 % загальної тривалості фільму з читанням книг українських авторів чи діями персонажів, що дають змогу ідентифікувати книги українських авторів, українських літературних творів чи подій збройної агресії держави-агресора проти України (і т.п.).

Умови надання кешрібейтів:

- витрати повністю або частково здійснені в Україні при виробництві (створенні) фільму на користь особи, яка провадить господарську діяльність та зареєстрована як суб’єкт господарювання на території України;

- фільм відповідає хоча б одній із таких вимог:

а) є ігровим фільмом або анімаційним фільмом, призначеним для перегляду в кінотеатрах, загальним хронометражем не менше 74 хвилин;

б) є ігровим телевізійним фільмом або анімаційним фільмом, що складається з однієї або декількох серій, загальним хронометражем не менше 74 хвилин;

в) є документальним фільмом, призначеним для перегляду в кінотеатрах та/або для показу на телебаченні, загальним хронометражем не менше 52 хвилин;

г) є телевізійним серіалом або анімаційним телевізійним серіалом, або окремою частиною (серією), загальним хронометражем не менше 40 хвилин;

ґ) є рекламним фільмом (фільм, що є виключно рекламним засобом для популяризації торговельної марки, фірмового найменування, імені фізичної або найменування юридичної особи) або музичним відео (фільм, звуковий ряд якого складається виключно з одного музичного твору), призначеним для показу на телебаченні, перегляду в кінотеатрах та/або для розміщення в мережі Інтернет, загальним хронометражем не менше 20 секунд;

- фільм пройшов культурний тест;

- продюсер є іноземним суб’єктом, який уклав договір про виробництво фільму (чи його частини);

- загальні суми кваліфікованих витрат (платежів) на день звернення із заявою становлять щонайменше:

- 4 тисячі прожиткових мінімумів для працездатних осіб для ігрових або анімаційних фільмів;

- 1 тисяча 120 прожиткових мінімумів для працездатних осіб для ігрових телевізійних або анімаційних фільмів;

- 700 прожиткових мінімумів для працездатних осіб для документальних фільмів;

- 3 360 прожиткових мінімумів для працездатних осіб для телевізійних серіалів або анімаційних телевізійних серіалів, або окремою частиною (серією);

- 1 920 прожиткових мінімумів для працездатних осіб для рекламного фільму.

2. Відшкодування частини фактично здійснених суб’єктом витрат (платежів) для виплати винагороди акторам та членам знімальної групи, які брали участь у фільмі, що претендує на державну підтримку, які є нерезидентами України, провадять свою діяльність та/або проживають за межами України, у разі якщо такі виплати підлягають оподаткуванню на території України, в таких розмірах:

- 10 відсотків загального обсягу таких виплат у разі сплати з них податку на доходи фізичних осіб на території міст Києва та Севастополя;

- 4,5 відсотка загального обсягу таких виплат у разі сплати з них податку на доходи фізичних осіб на відповідній території України (крім міст Києва та Севастополя).

Порядок отримання кешрібейтів:

Бажаючі отримати такий вид підтримки до завершення виробництва фільму мають звернутися до Держкіно із заявою про надання попереднього висновку щодо проходження фільмом, виробництво якого планується чи відбувається, культурного тесту та відповідними документами.

Попередній висновок щодо проходження фільмом культурного тесту надається суб`єкту протягом 40 днів від дати надходження до Держкіно заяви та документів.

З метою отримання державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених при виробництві (створенні) фільму суб`єкт кінематографії, який отримав попередній висновок щодо проходження фільмом культурного тесту протягом одного року з дня завершення виробництва фільму має звернутися до Державного агентства України з питань кіно із заявою про надання висновку щодо проходження фільмом культурного тесту та відповідними документами.

Рішення про надання державної субсидії або про відмову у наданні суб’єкту такої субсидії повністю або частково приймається Держкіно протягом 40 днів від дати надходження заяви та документів.

Довідково! Заяви та додані документи оформлюються державною мовою подаються паперово, нарочно, поштовим або електронним відправленнями.

У разі подання документів у неповному обсязі або оформлених неналежним чином працівник апарату Держкіно засобами електронного чи телефонного зв'язку повідомляє про це заявника, який може з урахуванням зауважень повторно подати виправлену заяву.

Виплата державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат здійснюється Держкіно шляхом перерахування коштів на банківський рахунок заявника протягом 10 банківських днів з дня прийняття відповідного рішення.

Іноземні суб’єкти (у тому числі продюсери) отримують державну підтримку у формі державної субсидії для повернення частини кваліфікованих витрат, здійснених суб’єктом при виробництві (створенні) фільму, за посередництвом українського суб’єкта на підставі укладеного між такими суб’єктами договору, за яким український суб’єкт залучається до виробництва фільму на території України.

LAW OF UKRAINE "ABOUT THE STATE SUPPORT OF CINEMATOGRAPHY IN UKRAINE" (Vedomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 20, p.240)

25% + 5% CASH REBATE