Оголошення про проведення Державним агентством України з питань кіно установчих зборів для формування нового складу Громадської ради

10.02.2021

Установчі збори для формування нового складу Громадської ради при Держкіно відбудуться 7 квітня 2021 р. об 11:00 за адресою м. Київ, вул. Лаврська, 10. Заяви на участь в установчих зборах приймаються до 7 березня 2021 р.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" та з метою забезпечення відкритості діяльності Державного агентства України з питань кіно, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, підтримки постійного діалогу з громадськістю та врахування громадської думки у процесі формування та реалізації державної політики в галузі кінематографії при Державному агентстві України з питань кіно створена Громадська рада.

У зв’язку із закінченням повноважень діючого складу Громадської ради при Держкіно, Ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно, на засіданні від 10 лютого 2021 р. визначила спосіб формування складу Громадської ради та її кількісний склад.

Формування нового складу Громадської ради при Держкіно буде проведено шляхом рейтингового голосування на установчих зборах, що відбудуться 7 квітня 2021 р. об 11:00 у приміщенні Держкіно за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 10, к. 413-а. Кількісний склад Громадської ради становитиме 15 осіб.

До складу Громадської ради при Держкіно можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, а саме – громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, – які зареєстровані в установленому порядку та не менше шести місяців до дати оприлюднення цього повідомлення провадять діяльність та реалізують проєкти у сфері кінематографії, що підтверджується інформацією про результати їхньої діяльності та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі й завдання діяльності.

Представники інститутів громадянського суспільства мають бути фахівцями у сфері кінематографії, що підтверджується наявністю відповідної освіти, наукового ступеня, публікацій, досліджень, а також інформацією про участь у реалізації проєктів не менш як за 12 місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради. Членство в Громадській раді є індивідуальним, до складу Ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства. Строк повноважень складу Громадської ради становить 2 роки.

Для участі в установчих зборах до Ініціативної групи подається заява в довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

  • прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;
  • заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто;
  • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (поштової адреси, номера телефону, адреси електронної пошти (за наявності);
  • відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради;
  • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
  • мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;
  • фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний вебсайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви на участь в установчих зборах приймаються до 07 березня 2021 р.

Матеріали необхідно подавати в електронному вигляді на адресу info@usfa.gov.ua одним листом (у темі листа вкажіть, будь ласка, прізвище кандидата та назву інституту громадянського суспільства) в сканованому вигляді (формат PDF, крім фото), кожен додаток окремим файлом.

Відповідальні особи (оновлено відповідно до наказу Державного агентства України з питань кіно від 18.03.2021 р. № 66 "Про внесення змін до складу Ініціативної групи з підготовки установчих документів для формування громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно"):

Бударін Ігор Миколайович: (044) 280-12-11, budarin@usfa.gov.ua

Кондратенко Анна Олегівна: (044) 280-03-19, khizhnyak@usfa.gov.ua

Команський Олександр-Арманд Сергійович: (044) 280-03-19, komansky@usfa.gov.ua