Звернення Голови Держкіно Марини Кудерчук до очільника Каннського кінофестивалю П’єра Лескюра

17.04.2022

Оскільки, – незважаючи на заклик України до світових кіноспільнот бойкотувати російський кінематограф, – в основну конкурсну програму Каннського кінофестивалю включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського",

А українські режисери та інші кінематографісти в цей час змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або волонтерити в тилу, – хоча, звісно, теж обрали би можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, та Росія позбавила їх такої розкоші,

Держкіно знову звертається до Каннського фестивалю із закликом не допускати фільми російського виробництва до участі у фестивалі.

Зараз, під час активних бойових дій на нашій території, одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру.

Голова Держкіно Марина Кудерчук

Повномасштабна війна в Україні триває і сьогодні давати можливість представникам країни-агресора бути присутніми на міжнародній культурній арені – неприпустимо.

----------------------------------------------------

Шановний пане Лескюр!

Державне агентство України з питань кіно як центральний орган виконавчої влади, що формує державну політику у сфері кінематографії, висловлює щиру подяку та глибоку вдячність за підтримку України у цей час та за надану можливість бути представленими у Village International на цьогорічному Каннському міжнародному кінофестивалі.

Раніше ми звертались до Вас із проханням не допускати до участі у конкурсних та позаконкурсних програмах російські фільми, просили припинити будь-яку співпрацю з російськими кінематографістами.

У своїй попередній заяві Ви підкреслили, що на цьогорічному Каннському фестивалі не допустите й мінімальної присутності будь-кого, пов’язаного з російським урядом, проте не закриваєте двері для тих, хто захищає свободу слова в Росії, хто протестує проти нападу та вторгнення в Україну.

Але реальність така, що російська агресія триває і вона не зводиться до особистих амбіцій керівництва цієї країни. Звичайні росіяни скидають бомби на українські міста, розстрілюють евакуйованих, формують літери "Z", прагнуть захопити наші землі, знищують нашу культуру та заперечують існування українців як окремої нації. 85 відсотків росіян повністю підтримують війну Росії проти України. Достеменно відомо, що у демонстраціях проти російської окупації в Херсоні (з населенням 280 тисяч) беруть участь більше людей, ніж виходить росіян на демонстрації проти війни у мирній Москві (з населенням 12 мільонів) – цей факт дуже красномовно демонструє широкомасштабну підтримку воєнної агресії пересічними росіянами.

Незважаючи на заклики бойкотувати російський кінематограф, в основну конкурсну програму була включена робота російського режисера Кіріла Сєрєбрєннікова "Дружина Чайковського". Незважаючи на виступи "українського" режисера Сергія Лозниці проти бойкотування російського кіно, його картина "Природна історія знищення" буде представлена в секції "Спеціальні покази". У той самий час, українські режисери та інші кінематографісти змушені або воювати проти російського нападу, або ховатися в бомбосховищах, або здійснювати волонтерську допомогу у тилу. Наші режисери, звісно, теж обрали би можливість знімати кіно як Сєрєбрєнніков, але Росія позбавила їх такої розкоші.

Сьогодні давати можливість представникам країни-агресора, яка вторглась в незалежну країну, вбиває ні в чому невинних людей, бути присутніми на міжнародній арені – недопустимо. А гасла "Мы за мир, нет войне" не означають автоматичного засудження російської агресії.

Каннський фестиваль завжди був про мистецтво, як одну з найвищих форм людської цивілізації. Потурання країні, яка чинить геноцид та нищить культурну спадщину в одній із країн Європи, суперечить будь-якому уявленню про людяність та кожному принципу, який підтримує Каннський фестиваль.

Повномасштабна війна в Україні триває. Зараз світ єдиний проти дій Росії, які загрожують не лише Україні, а й усій Європі. Ми, українці, звертаємось до Вас із закликом підтримати Україну і просимо Вас не підтримувати російську агресію та не допускати фільми російського виробництва до участі у фестивалі.

Для України участь у міжнародному кінофестивалі – це один із основних способів представлення через фільми національної та культурної самобутності. Зараз, під час активних бойових дій на нашій території, одночасне представлення країни-агресора та України на одному майданчику є неприпустимим та призведе до зміщення фокусу з жахіть війни та боротьби українців за свою ідентичність на привернення уваги до російської пропаганди щодо примирення через культуру.

Сподіваємось на Ваше розуміння та підтримку.

З повагою, Голова Держкіно Марина Кудерчук

----------------------------------------

Dear Mr. Lescure,

The Ukrainian State Film Agency, as the central executive body that formulates state policy in the field of cinematography, expresses its sincere and deep gratitude for the support of Ukraine at this most difficult of times and for the opportunity to be represented at the Village International at this year's Cannes International Film Festival.

Earlier, we kindly asked you not to allow Russian films to participate in the competitive and non-competitive programs and asked you to stop any cooperation with Russian cinematographers.

In your previous statement, you stressed that you will not allow anyone connected with the Russian government to be present at this year's Cannes Film Festival, but shall not close the door to those who defend freedom of speech in Russia, and who protest against the attack and invasion of Ukraine.

But the reality is that Russia's aggression continues and it is not limited to the personal ambitions of the country's leadership. Ordinary Russians are responsible for dropping bombs on Ukrainian cities, shooting at peaceful civilians, forming "Z" letters, seeking to seize our lands, destroying our culture, and denying the existence of Ukrainians as a separate nation. Eighty-five percent of Russians fully support Russia’s war against Ukraine. The fact that there are more Ukrainians demonstrating in Russian-occupied Kherson (population 280 thousand) and in danger of being shot than there are Russians demonstrating against the war in peaceful Moscow (population 12 million) speaks volumes about the support of average Russians for the war.

Despite calls to boycott Russian cinema, the main competition program includes the work of Russian director Kirill Serebrennikov's Tchaikovsky's Wife. Despite the position of "Ukrainian" director Serhiy Loznytsia against the boycott of Russian cinema, his film Natural History of Destruction will be presented in the Special Screenings section. At the same time, Ukrainian directors and their staff are either helping the war effort, hiding in bomb shelters or fighting against the Russian invasion. Our directors, would surely rather be making films, like Mr. Serebrennikov, but Russia has taken this luxury away from them.

Today, it is inadmissible to allow representatives of an aggressor country that has invaded an independent country and kills innocent people to participate in the international arena. And the slogan "We are for peace, there is no war" does not mean an automatic condemnation of Russian aggression.

The Cannes Film Festival has always been about art as one of the highest forms of human civilization. Indulging in a country that commits genocide and destroys cultural heritage in one of the countries of Europe contradicts any notion of humanity and any principle supported by the Cannes Film Festival.

The full-scale brutal war in Ukraine continues. The world is united against Russia's actions, which threaten not only Ukraine but the whole of Europe. We, Ukrainians, appeal to you to support Ukraine and ask you not to support Russian aggression and not to allow Russian-made films to participate in the festival.

For Ukraine, participation in international film festivals is one of the most important ways to present our national and cultural identity through films. Now, faced with active hostilities on our territory, the simultaneous representation of Russia – the aggressor country – and Ukraine on one platform, is unacceptable and will shift the focus from the horrors of war and the struggle of Ukrainians for their identity to Russian propaganda about cultural reconciliation. We look forward to your understanding of our position and support for our views.

Sincerely, Head of Ukrainian State Film Agency Marina Kuderchuk.