Оголошується Вісімнадцятий конкурсний відбір кінопроєктів

25.01.2022

Конкурс проходитиме відповідно до Порядку проведення творчого конкурсу (пітчингу), затвердженого наказом Міністерства культури України 27.12.2018 № 1143 (зі змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.04.2021 за №№ 482/36104, 483/36105 (далі – Порядок) та рішення Ради з державної підтримки кінематографії № 1 від 13.01.2022 року.

Напрями конкурсного відбору:

 • ігрові повнометражні фільми–дебюти – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;
 • неігрові повнометражні фільми–дебюти – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;
 • анімаційні повнометражні фільми–дебюти – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;
 • анімаційні короткометражні фільми тематичні "300–річчя з дня народження Григорія Сковороди" – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;
 • короткометражні фільми (ігрові, ігрові-дебюти, неігрові, неігрові-дебюти, анімаційні, анімаційні-дебюти) – державна підтримка до 100 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;
 • ігрові телефільми – державна підтримка до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму;
 • неігрові телефільми – державна підтримка до 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму.

Для участі у конкурсному відборі суб’єкти кінематографії (надалі – заявник) із 24 січня до 17 години 23 лютого 2022 року включно заповнюють та подають електронну заяву на участь у творчому конкурсі (пітчингу) за формою згідно з додатком 2 до Порядку (далі – заява) та завантажують документи, що додаються до заяви. Для подальшого обов'язкового оприлюднення електронних заяв на участь у творчому конкурсі (пітчингу) на офіційному вебсайті Держкіно та на виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних", просимо подати додатково ще один екземпляр електронної заяви на участь у творчому конкурсі (пітчингу) – без зазначення персональних даних.

До заяви додаються:

1) документи згідно з додатком 3 до Порядку;

2) згода(и) на обробку персональних даних заявника, продюсера та режисера–постановника (Згода);

3) інші документи, які заявник вважатиме за потрібне представити для розгляду.

Електронна заява та документи, що додаються до електронної заяви (далі – додатки) викладаються державною мовою. Якщо в додатках до заявки наявні документи іноземною мовою, вони теж мають бути перекладені українською та завірені нотаріально.

Документи до заяви подаються суб’єктом кінематографії в електронному вигляді, підписані керівником або уповноваженою особою за допомогою електронного підпису, та/або у сканованому вигляді в форматі PDF і надсилаються на адресу: competition@usfa.gov.ua. Всі файли мають бути надіслані одним листом. В темі листа необхідно вказати назву проєкту та виробника. Кожний документ завантажується окремим файлом, що іменується відповідно до змісту документа, який має бути відкритий для доступу та містити розбірливе зображення.

Додатки, що створені в електронному вигляді, підписуються за допомогою електронного підпису.

Достовірність інформації, зазначеної в електронній заяві та додатках, забезпечує заявник.

Крім того, заявник вносить відомості в таблицю щодо кінопроєкту (Форма №1) і надсилає її у форматі Еxcel разом із вищезазначеними файлами.

Датою реєстрації електронної заяви вважається дата надходження її на електронну адресу, зазначену в оголошенні. 

Держкіно протягом трьох робочих днів з наступного дня після дати реєстрації електронної заяви проводить перевірку поданої електронної заяви та документів на предмет їх відповідності вимогам, визначеним пунктами 7–9 Розділу 2 Порядку.

У разі подання заявником електронної заяви та документів, які не відповідають вимогам, визначеним пунктами 7–9 Розділу 2 Порядку, Держкіно не пізніше трьох робочих днів повідомляє про це заявника шляхом направлення заявнику повідомлення на адресу електронної пошти заявника.

У такому разі електронна заява вважається не прийнятою і заявник має право доопрацювати електронну заяву та документи з урахуванням отриманих зауважень та подати її повторно до завершення строку подання документів, зазначеного в оголошенні.

Електронні заяви, подані після завершення зазначеного в оголошенні строку подання документів, не реєструються та не розглядаються.

Заявник має право до зазначеного в оголошенні строку приймання документів скасувати подану ним раніше електронну заяву, направивши для цього електронного листа на зазначену в оголошенні електронну адресу.

Рада з державної підтримки кінематографії рішенням №2 від 13.01.2022 року розподілила кошти загального фонду державного бюджету за формами державної підтримки у 2022 році у наступному обсязі:

 1. Виробництво (створення) та розповсюдження документальних, просвітницьких, анімаційних фільмів, фільмів для дитячої аудиторії (з урахуванням художньої та культурної значущості), фільмів художньої та культурної значущості (авторських фільмів) та фільмів–дебютів в обсязі до 100 відсотків включно із загальною кошторисною вартістю виробництва відповідного фільму – 428 195,57 тис. грн.;
 2. Виробництво (створення) та розповсюдження фільму (ігрового, анімаційного тощо), обсяг яких не може перевищувати 80 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва фільму, за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва  фільму,  в  обсязі  не  менш  як  20  відсотків  загальної  кошторисної  вартості  виробництва  (створення)  відповідного  фільму – 298 024,49 тис. грн.;
 3. Виробництво (створення) та розповсюдження телевізійного фільму, телевізійного серіалу, обсяг яких не може перевищувати 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу за умови підтвердження заявником наявності в нього коштів, необхідних для фінансування виробництва телевізійного фільму, телевізійного серіалу, в обсязі не менш як 50 відсотків загальної кошторисної вартості виробництва (створення) відповідного телевізійного фільму, телевізійного серіалу – 549 129,19 тис. грн.

Для конкурсних відборів, які відбудуться в 2022 році, Рада з державної підтримки кінематографії рекомендувала застосовувати обмеження, встановлені рішенням Ради з державної підтримки № 75 від 26.02.2021 р. (рекомендувати експертам враховувати зазначені обмеження при оцінюванні кінопроєктів) щодо розміру державної підтримки виробництва фільмів:

 • ігрові повнометражні фільми–дебюти – 12 000 000 грн.;
 • ігрові короткометражні фільми–дебюти – 1 500 000 грн.;
 • неігрові повнометражні фільми–дебюти – 1 000 000 грн.;
 • неігрові короткометражні фільми–дебюти – 500 000 грн.;
 • неігрові фільми – 2 000 000 грн.;
 • неігрові фільми міжнародна копродукція – 2 000 000 грн.;
 • анімаційні повнометражні фільми–дебюти – 15 000 000 грн.;
 • анімаційні короткометражні фільми–дебюти – 1 500 000 грн.;
 • анімаційні повнометражні фільми (авторські) – 25 000 000 грн.;
 • анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії) – 30 000 000 грн.;
 • ігрові телефільми – 1 000 000 грн. за одну годину;
 • неігрові телефільми – 1 000 000 грн. за одну годину;
 • ігрові телесеріали – 1 000 000 грн. за одну серію;
 • неігрові телесеріали – 1 000 000 грн. за одну серію;
 • анімаційні телесеріали – 1 000 000 грн. за одну серію;
 • ігрові повнометражні (національні та міжнародна копродукція) для широкої глядацької аудиторії – 25 000 000 грн.;
 • ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні та міжнародна копродукція – 20 000 000 грн.;
 • ігрові повнометражні для дитячої аудиторії – 20 000 000 грн.;

щодо хронометражу і тривалості серіалів:

 • хронометраж неігрових повнометражних фільмів – понад 70 хвилин;
 • максимальна тривалість телесеріалів – 12 годин;

щодо участі режисерів:

 • фільми спільного виробництва з мажоритарною участю України знімаються за участю українського режисера.

У виключних випадках та за обгрунтованих причин для ігрових повнометражних фільмів–дебютів максимальний розмір державної підтримки може становити 15 000 000 грн.

Надання державної підтримки у формах, передбачених пунктами 1–3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії", оформлюється договором, який укладається між Держкіно і суб’єктом кінематографії. Істотні умови договорів про надання державної підтримки кінематографії у формах, передбачених частиною першою статті 7 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", затверджені наказом Міністерства культури України 08 жовтня 2019 року № 792, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2019 р. за № 1098/34069.

Зразки договорів:

Договір про надання державної підтримки у формі здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг, необхідних для виробництва (створення) фільму;

Договір про надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) фільму;

Договір про надання державної підтримки у формі державної субсидії на виробництво (створення) телевізійного фільму, телевізійного серіалу;

Договір розподілу прибутків.

Контактні тел.: (044) 33–44–240 вн. 212, 213 (відділ підтримки створення національних фільмів)

Відповідно до Указу Президента України від 25 травня 2017 року № 133 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 28 квітня 2017 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким застосовано санкції до поштових сервісів, зокрема, "Яндекс", "Яндекс. Україна", "Mail.ru", "Mail.uа", Держкіно не прийматиме заявки із зазначених сервісів.

Довідково:

 • Документи, які додаються до електронної заяви на участь у творчому конкурсі (пітчингу), а саме: Синопсис, Сценарій фільму, Біографія та фільмографія режисера–постановника, Біографія та фільмографія автора сценарію, Інформаційна довідка про склад авторської знімальної групи створюються в електронному вигляді та підписуються електронним підписом.
 • Щоб підписати електронну заяву та додатки до неї електронним підписом, заявник повинен виконати наступні кроки:
 1. Електронну заяву та додатки до неї, які створені в електронному вигляді, зберегти у форматі PDF, що іменується відповідно до змісту документа (наприклад Microsoft Word: Файл> зберегти як> тип файлу вибрати PDF);
 2. Перейти на один з наступних сайтів: https://czo.gov.ua/sign або https://diia.gov.ua/services/pidpisannya–dokumentiv, які накладають на електронний документ електронний підпис, або інший сайт з аналогічною функціональністю;
 3. Підписати електронну заяву та додатки до неї у форматі PDF електронним підписом. Після цього заявник отримує електронну заяву та додатки до неї з розширенням ".p7s";
 4. Електронна заява та додатки до неї з розширенням ".p7s" завантажуються до електронного листа і відправляються на вищезазначену електронну адресу.

Деякі програми або сайти не накладають електронний підпис на електронний документ, а створюють файл електронного підпису невеликого розміру з такою ж назвою, як електронний документ, із розширенням ".p7s". У такому випадку до електронного листа завантажується електронний документ і файл електронного підпису з розширенням ".p7s".

 • Підтвердження та реквізити посадової особи – підписувача візуалізуються під час перевірки відповідного електронного підпису. Якщо електронна заява та додатки до неї підписуються уповноваженою особою суб’єкта кінематографії, заявник повинен надати та завантажити до електронного листа копію довіреності на право підпису відповідних документів у форматі PDF.
 • Електронна заява та Додатки до неї, які створені в електронному вигляді і не підписані електронним підписом, розглядатися не будуть.
 • Документи, які необхідні для отримання довідки відповідності суб'єкта кінематографії критеріям, визначеним частиною першою статті 8 Закону України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", можна знайти за посиланням.